Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Fastighetsskattesatserna

Fastighetsskatten beräknas utifrån fastighetens beskattningsvärde under föregående år enligt en procentsats som fastställts av kommunfullmäktige.

Kommunen bestämmer årligen skattesatserna inom följande ramar:

Fastighetsskattesatserna
Allmän fastighetsskattesats
Tillämpas bl.a. på mark, produktionsbyggnader, maskinhallar och industribyggnader.
0,93−2,00 %
Skattesats för byggnader som används för stadigvarande boende
Skattesatsen tillämpas också på separata byggnader i anslutning till byggnader som används för stadigvarande boende, såsom bastu, garage och andra ekonomibyggnader.
0,41−1,00 %
Skattesats för andra bostadsbyggnader
Exempelvis fritidsbostäder och andra byggnader på tomten (t.ex. ekonomibyggnader, separata bastubyggnader, lager, bodar, vedbodar).
0,93−2,00 %
Skattesats för obebyggda byggplatser
Vanligtvis är skattesatsen för obebyggda byggplatser 2,00-6,00. Huvudstadsregionen med kranskommuner ska dock bestämma en skattesats som är minst 3,00 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskattesatsen, dock högst 6,00.
 2,00−6,00 %
Allmännyttigt bruk
Denna tillämpas på en byggnad ägd av ett allmännyttigt samfund och dess mark om byggnaden på fastigheten huvudsakligen är i allmänt eller allmännyttigt bruk.
 
Skattesats för vissa anläggningar
Kommunfullmäktige kan särskilt fastställa en skattesats som ska tillämpas på byggnader och konstruktioner som hör till ett kraftverk eller en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Skattesatsen kan vara högst 3,10.
 

På Åland ska fastighetsskatt betalas årligen till kommunen i enlighet med fastighetsskattelagen för landskapet Åland. Läs mer om Särskilda drag i den åländska fastighetsbeskattningen (punkt 6)