Byggnader – så här bildas beskattningsvärdet

En byggnads beskattningsvärde fastställs utifrån byggnadens följande egenskaper:

Byggnadens läge inverkar inte på beskattningsvärdet, dvs. grunderna är desamma i hela landet. Fastighetsskattebeloppet av fastighetens värde beräknas med en skattesats som kommunen har fastställt för byggnaderna.

Area

Byggnadsarean beräknas i fastighetsbeskattningen enligt byggnadens yttre mått.

Om du tycker att byggnadsarean har angetts som större än i verkligheten ska du först kontrollera om skillnaden beror på areans mätningssätt. Om byggnadsarean är felaktig i beskattningsuppgifterna ska du korrigera uppgifterna i webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet. Tjänsten öppnas i mars 2019. Du kan även göra korrigeringarna på en pappersblankett.

Närmare information om area finns i de detaljerade skatteanvisningarna.

Åldersavdrag

Åldersavdraget inverkar på byggnadens beskattningsvärde. Byggnadens värde sjunker på basis av dess ålder i enlighet med de årliga åldersavdragsprocenterna.

Åldersavdraget bestäms utifrån byggnadstypen och den bärande konstruktionen.

Närmare information om åldersavdrag finns i de detaljerade skatteanvisningarna.

Byggnadstyp

En byggnadstyp fastställs för byggnaden när man ansöker om bygglov. Den bestäms utifrån uppgifterna om byggnadens egenskaper. Enbart byggnadens verkliga användningsändamål inverkar alltså inte på byggnadstypen.

Närmare information om byggnadstyper finns i de detaljerade skatteanvisningarna.