Så här kontrollerar och korrigerar du småhusets egenskapsuppgifter i MinSkatt

 1. Under punkten Funktioner ska du välja Alla funktioner.

 2. Gå till punkten Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter. Välj länken Fastighetsskatt.

 3. Läs anvisningarna och välj därefter punkten Jag har läst anvisningen. Fortsätt till följande fas som är Fastighetsuppgifter.

 4. Välj fastighetsbeteckningen för den fastighet vars uppgifter du granskar eller korrigerar.

 5. Byggnadens uppgifter har indelats i byggnadens basuppgifter och uppgifter om byggnadsdelen. Välj först Byggnadens basuppgifter.

 6. Kontrollera att byggnadens basuppgifter stämmer. Korrigera uppgifterna vid behov. När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 7. Välj Del: Småhus, det vill säga övergå till att granska uppgifterna om byggnadsdelen.

 8. I denna fas ser du uppgifterna om byggnadens egenskaper och utrustningsnivå. Här kan du också ta bort en byggnad.

  Kontrollera att uppgifterna om småhuset stämmer. Korrigera uppgifterna vid behov. När uppgifterna är rätt ska du välja OK

 9. Välj OK.

 10. Fortsätt till följande fas som är Tilläggsuppgifter och bilagor.

 11. Lägg till bilagor enligt behov. Försäkra dig om att kontaktuppgifterna är korrekta. Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 12. Kontrollera att uppgifterna som du har angett är rätt. När alla uppgifterna är rätt kan du skicka fastighetsskattedeklarationen.