Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Fick du en utredning av de fastighetsuppgifter som används som grund för fastighetsbeskattningen?

Om du fick en utredning av de fastighetsuppgifter som används som grund för fastighetsbeskattningen har din fastighetsbeskattning inte slutförts och du får ditt fastighetsbeskattningsbeslut senare.

Kontrollera uppgifterna. Deklarera och korrigera fastighetsuppgifter i MinSkatt.

Utredningen av de fastighetsuppgifter som används som grund för fastighetsbeskattningen innehåller inga uppgifter om fastighetsskattebeloppet eller förfallodagarna.