Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

En halvfärdig byggnads färdighetsgrad inverkar på skatten

Fastighetsskatt ska betalas även för halvfärdiga byggnader. Skattebeloppet påverkas av byggnadens färdighetsgrad, dvs. av hur färdig byggnaden är.

Andra myndigheter ger oss uppgifter om nya byggnader och ändringar i byggnaderna för vilka byggnadslov har sökts. Byggnaden borde synas i ditt fastighetsbeskattningsbeslut året efter det år då byggandet har inletts. Om uppgiften saknas från beslutet ska du i MinSkatt ange den byggnad som saknas.

Anmäl fel

Korrigera ditt fastighetsbeskattningsbeslut i följande situationer:

  • Byggnadens uppgifter är felaktiga i beslutet.
  • I ditt beslut saknas en byggnad som är större än 5 m2. Anmäl uppgifterna om byggnaden som saknas. Ange i deklarationen våren 2024 vad byggnadens situation var 31.12.2023. Byggnaden behöver inte anges om den är mindre än 5 m2.
  • Byggnaden har angetts som färdig i beslutet fast den är halvfärdig. Det här kan till exempel bero på att byggnadens färdighetsgrad inte har anmälts till oss. Anmäl våren 2024 vilken färdighetsgraden var 31.12.2023.
  • Det finns ett annat fel som gäller byggnadens färdighetsgrad. Lägg ändå märke till att en ny byggnad visas som halvfärdig i ditt beslut. Det här är i sin ordning, förutom om byggnaden har stått klar redan 31.12.2023. Den här tidpunkten fastställer färdighetsgraden i fastighetsbeskattningsbeslutet för år 2024.

Hur bestäms färdighetsgraden? 

Byggnadens färdighetsgrad bestäms i fastighetsbeskattningsbeslutet enligt årets första dag.

Kommunens byggnadsinspektör eller byggprojektets ansvariga byggmästare kan utfärda ett intyg eller ge ett utlåtande om färdighetsgraden. Om du inte har något intyg ska du uppskatta färdighetsgraden själv.

Om du inte anger någon färdighetsgrad kommer vi att uppskatta den utifrån byggtiden på följande sätt:

 
Byggandet inleddes Datumet då byggnaden blev färdig Färdighetsgrad i
fastighetsbeskattnings-
beslutet 2024
2023 Byggnaden färdig före 1.3.2024 80 %
2023 Byggnaden färdig 1.3.2024 eller därefter 50 %
2023 Datumet då byggnaden blev färdig finns inte i Skatteförvaltningens uppgifter 50 %
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024