Skatteförvaltningens telefontjänster och chatten fungerar inte. 

En halvfärdig byggnads färdighetsgrad inverkar på skatten

Fastighetsskatt ska betalas även för halvfärdiga byggnader. Skattebeloppet påverkas av byggnadens färdighetsgrad, dvs. av hur färdig byggnaden är.

När du har ansökt om byggnadslov och meddelat kommunen om det inledande mötet, behöver du inte meddela oss om den nya byggnaden. Vi får informationen från kommunens byggnadstillsyn. Andra ändringar ska du anmäla själv.

Byggnaden borde synas i ditt fastighetsbeskattningsbeslut året efter det år då byggandet har inletts.

Anmäl fel

Korrigera ditt fastighetsbeskattningsbeslut i följande situationer:

  • Byggnadens uppgifter är felaktiga i beslutet.
  • I ditt beslut saknas en byggnad som är större än 5 m2. Anmäl uppgifterna om byggnaden som saknas. Ange i deklarationen våren 2019 vad byggnadens situation var 1.1.2019. Byggnaden behöver inte anges om den är mindre än 5 m2.
  • Byggnaden har angetts som färdig i beslutet fast den är halvfärdig. Det här kan till exempel bero på att byggnadens färdighetsgrad inte har anmälts till oss. Anmäl våren 2019 vilken färdighetsgraden var 1.1.2019.
  • Det finns ett annat fel som gäller byggnadens färdighetsgrad. Lägg ändå märke till att en ny byggnad visas som halvfärdig i ditt beslut. Det här är i sin ordning, förutom om byggnaden har stått klar redan 1.1.2019. Den här tidpunkten fastställer färdighetsgraden i fastighetsbeskattningsbeslutet för år 2019.

Hur bestäms färdighetsgraden? 

Byggnadens färdighetsgrad bestäms i fastighetsbeskattningsbeslutet enligt årets första dag.

Kommunens byggnadsinspektör eller byggprojektets ansvariga byggmästare kan utfärda ett intyg eller ge ett utlåtande om färdighetsgraden. Om du inte har något intyg ska du uppskatta färdighetsgraden själv.

Om du inte anger någon färdighetsgrad kommer vi att uppskatta den utifrån byggtiden på följande sätt:

Om du inte anger någon färdighetsgrad kommer vi att uppskatta den utifrån byggtiden på följande sätt
Byggandet inleddes Datumet då byggnaden blev färdig Färdighetsgrad i
fastighetsbeskattnings-
beslutet 2019
Färdighetsgrad i
fastighetsbeskattnings-
beslutet 2020
 
2018 Byggnaden färdig före 1.3.2019 80 % 100 %
 2018 Byggnaden färdig 1.3.2019 eller därefter 50 % 100 % 
 2018 Datumet då byggnaden blev färdig finns inte i Skatteförvaltningens uppgifter 50 % 100 %