Så här lägger du till en byggnad eller tillbyggnad i MinSkatt

 1. Under punkten Funktioner ska du välja Alla funktioner.

 2. Gå till punkten Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter. Välj länken Fastighetsskatt.

 3. Läs anvisningarna och välj därefter punkten Jag har läst anvisningen. Fortsätt till följande fas som är Fastighetsuppgifter.

 4. Om du lägger till en byggnad eller tillbyggnad till den nuvarande fastigheten eller det nuvarande arrendeområdet ska du välja fastighetsbeteckningen för fastigheten.

  Om hela fastigheten eller arrenderätten med byggnader saknas ska du välja Lägg till fastighet och fortsätta till punkt 9 i anvisningen.

 5. Välj Lägg till en byggnad.

  Tillbyggnaden kan du också lägga till i punkten för byggnadens basuppgifter via länken Lägg till en tillbyggnad.

 6. Ange om du lägger till en byggnad eller en tillbyggnad till den nuvarande byggnaden. Om lägger till en tillbyggnad ska du anteckna vilken byggnad tillbyggnaden gäller. Ange uppgifterna om byggnaden eller tillbyggnaden och välj OK.

 7. Välj OK. Fortsätt till punkt 12 i anvisningen.

 8. Om du lägger till en byggnad eller tillbyggnad till den nuvarande fastigheten eller det nuvarande arrendeområdet ska du välja Byggnad. Ange kommunen där byggnaden ligger och övriga basuppgifter om fastigheten. Välj Lägg till en byggnad.

  Om hela fastigheten eller arrenderätten med byggnader saknas ska du välja Fastighet.

 9. Välj byggnadstypen i listan. Ange uppgifterna om byggnaden. När alla uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 10. Välj OK. Du kan korrigera uppgifter innan du skickar deklarationen. Samma uppgifter visas nu på raderna Byggnadens basuppgifter och Uppgifter om byggnadsdelen.

 11. Fortsätt till följande fas som är Tilläggsuppgifter och bilagor.

 12. Ange de tilläggsuppgifter som behövs och lägg till bilagor enligt behov. Försäkra dig om att kontaktuppgifterna är korrekta. Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 13. Kontrollera att uppgifterna som du har angett är rätt. När alla uppgifterna är rätt kan du skicka fastighetsskattedeklarationen.