Byggnad som saknas eller har rivits – korrigera uppgifterna vid behov

Andra myndigheter ger oss uppgifter om nya byggnader och ändringar i byggnaderna för vilka byggnadslov har sökts. Byggnaden borde synas i ditt fastighetsbeskattningsbeslut året efter det år då byggandet har inletts. Om uppgiften saknas från beslutet ska du i MinSkatt ange den byggnad som saknas.

Korrigera ditt fastighetsbeskattningsbeslut vid behov

Meddela oss de korrekta uppgifterna, om ditt fastighetsbeskattningsbeslut innehåller följande brister:

  • Det finns ett fel i beslutet.
  • I beslutet saknas en byggnad som är större än 5 m2. Byggnaden behöver inte anmälas om dess storlek är högst 5 m2.
  • I beslutet finns en byggnad som har rivits. Skatteförvaltningen får inte alltid information om rivna byggnader. Korrigera uppgifterna: stryk byggnaden från fastighetsuppgifterna och ange datumet då byggnaden har rivits. Om byggnaden har funnits 1.1.2023 ska skatt betalas för den ännu år 2023.

Så här kontrollerar du fastighetsskattedeklatarionen i MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023