Byggnad som saknas eller har rivits – korrigera uppgifterna vid behov

Du behöver inte meddela oss om du har ansökt om bygglov för en ny byggnad eller för ändring av en befintlig byggnad. Vi får dessa uppgifter från andra myndigheter. När det gäller andra ändringar, såsom rivning av en byggnad, ska du själv anmäla ändringarna.

Korrigera ditt fastighetsbeskattningsbeslut vid behov

Meddela oss de korrekta uppgifterna, om ditt fastighetsbeskattningsbeslut innehåller följande brister:

  • Det finns ett fel i beslutet.
  • I beslutet saknas en byggnad som är större än 5 m2. Byggnaden behöver inte anmälas om den är mindre än 5 m2.
  • I beslutet finns en byggnad som har rivits. Skatteförvaltningen får inte alltid information om rivna byggnader. Korrigera uppgifterna: stryk byggnaden från fastighetsuppgifterna och ange datumet då byggnaden har rivits. Om byggnaden har funnits 1.1.2020 ska skatt betalas för den ännu år 2020.