Jag betalar fastighetsskatten för sent, vad händer?

Om du betalar skatten efter förfallodagen måste du också betala förseningsränta. Om du betalar efter förfallodagen ska du göra så här:

  1. Räkna ut beloppet av förseningsränta med förseningsränteräknaren.
  2. Lägg förseningsräntebeloppet till det skattebelopp som syns på giroblanketten.
  3. Betala hela summan på en gång. Använd betalningsuppgifterna på giroblanketten.

Läs mer om betalning av skatter från utlandet.

Hur beräknar man förseningsräntan?

Räkna ut beloppet av förseningsränta med förseningsränteräknaren (välj ”Övriga skatter” som skatteslag). Förseningsräntan för år 2018 är 7 %. Minimibeloppet av förseningsräntan är 3 euro.

Betalningsuppmaning

Om du får en betalningsuppmaning för en obetald skatt, finns den förseningsränta som gäller fram till den nya förfallodagen färdigt uträknad på uppmaningen.

Eventuella skatteåterbäringar kan användas för obetalda fastighetsskatter.

Om du inte kan betala skatterna på förfallodagen i betalningsuppmaningen, kan du ansöka om exempelvis ett betalningsarrangemang. Läs mer om privatpersoners betalningssvårigheter.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken