Obs! Kontonumren för fastighetsskatt har ändrats!

Om du betalar fastighetsskatten för 2019 för sent ska du använda något av följande kontonummer:

  • Nordea: FI64 1660 3000 1176 25
  • OP: FI35 5000 0120 2535 04
  • Danske Bank: FI56 8919 9710 0007 24

Om du betalar med ett gammalt kontonummer kommer inbetalningen inte nödvändigtvis fram till Skatteförvaltningen!

Kom ihåg att alltid använda ditt eget referensnummer för fastighetsskatten när du betalar. Om du betalar utan det rätta referensnumret riktas inte inbetalningen till din fastighetsskatt och då börjar det löpa dröjsmålsränta på den.

Du hittar betalningsuppgifterna för fastighetskatten i MinSkatt. Du kan också betala via MinSkatt och då är kontonumret och referensnumret automatiskt rätt. Alternativt kan du få betalningsuppgifterna för fastighetsskatten på servicenumret 029 497 027.

Om du betalar fastighetsskatten för sent

Om du betalar fastighetsskatten efter förfallodagen måste du också betala dröjsmålsränta. Betala dröjsmålsräntan samtidigt som du betalar den egentliga skatten. Dröjsmålsränta tas också ut på en eventuell skatteförhöjning. Dröjsmålsräntan är 7 % år 2019. 

Du ser beloppet av dina obetalda skatter med ränta i MinSkatt eller så kan du beräkna dröjsmålsräntans belopp med ränteräknaren.

Fastighetsskatten ska betalas med det kundspecifika referensnumret för fastighetsskatten. Du hittar referensnumret för fastighetsskatten på fastighetsskattebeslutet och i MinSkatt.

Du får en påminnelse om obetalda skatter i ett sammandrag

Du får en betalningsuppmaning om obetald skatt i ett sammandrag av skatterna.  Vi skickar dig sammandrag över de månader då skatter har förfallit till betalning. Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation (suomi.fi/meddelanden), får du sammandraget endast i MinSkatt

Du får 1–3 betalningsuppmaningar i sammandraget innan skatterna går till utsökning. Antalet betalningsuppmaningar beror på om du har andra obetalda skatter. Läs mer om sammandraget.