Företagskund – använd nätfaktura

Som företags- och organisationskund kan du betala fastighetsskatten med nätfaktura. Vi skickar en nätfaktura för fastighetsskatten till alla företagskunder som tar emot nätfakturor och har en adress i e-fakturaforumets register över nätfakturaadresser (www.verkkolaskuosoite.fi).

Nätfakturaadressen behöver inte anmälas till Skatteförvaltningen separat eftersom vi får uppgifterna från e-fakturaforumets register över nätfakturaadresser.

Kontrollera om er nätfakturaadress finns i e-fakturaforumets register över nätfakturaadresser.

Ett företag kan också ha flera nätfakturaadresser. Om du vill välja till vilken nätfakturaadress Skatteförvaltningen ska skicka fakturorna, ska du ange nätfakturaadressens EDI-kod med identifierare på adressen skatt.fi/nätfaktura.

Obs! Med blanketten kan man endast anmäla EDI-koder som har identifierare.
En EDI-kod består av landskoden 0037 + företagets FO-nummer utan bindestreck samt eventuell identifierare (på högst 5 tecken). En EDI-kod med identifierare är 13–17 tecken lång.

Om ert företag ännu inte har en nätfakturaadress kan du skaffa en sådan via en tjänsteleverantör.

Ytterligare information: E-fakturaforum (www.tieke.fi) (på finska)