Företagskund – använd nätfaktura

Som företags- och samfundskund kan du betala fastighetsskatten med nätfaktura. Vi skickar en nätfaktura för fastighetsskatten till alla företagskunder som tar emot nätfakturor och som har sin adress i Tiekes register över nätfaktureringsadresser.

Nätfaktureringsadressen behöver inte separat anmälas till Skatteförvaltningen eftersom vi får uppgifterna från Tiekes register över nätfaktureringsadresser.

Kontrollera om din nätfaktureringsadress finns i Tiekes register (www.tieke.fi).

Företaget kan också ha flera nätfaktureringsadresser. Om du vill välja till vilken nätfaktureringsadress Skatteförvaltningen skickar fakturan ska du ange nätfaktureringsadressens EDI-kod med identifierare på adressen skatt.fi/natfaktura. Obs! Med blanketten kan man endast anmäla sådana EDI-koder som har identifierare.

Om företaget ännu inte har någon nätfaktureringsadress kan du skaffa en sådan via en tjänsteleverantör.

Läs mer på finska på Tiekes eInvoice Forum (www.tieke.fi).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken