Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här deklarerar du på papper för fastighetsbeskattningen

Du kan korrigera dina fastighetsbeskattningsuppgifter i MinSkatt. Om du inte kan deklarera på nätet kan du ge en annan person fullmakt att lämna dina fastighetsuppgifter i MinSkatt.

Om du deklarerar på papper ska du korrigera uppgifterna på en separat blankett. Gör inte korrigeringar på den A4-utskrift som du fick hem med posten.

Observera att blanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på det datum som angetts i ditt fastighetsbeskattningsbeslut. Var ute i god tid så att du undviker en eventuell förseningsavgift.

1

Skaffa den blankett du behöver

Skriv ut fastighetsskattedeklarationen i skatt.fi. Du kan också beställa blanketter per telefon på 029 497 031 (Blankettbeställningar, samtalspris lna/msa) eller hämta dem på en skattebyrå. 

Använd inte blanketter för tidigare skatteår.

2

Returnera blanketterna till rätt adress

Returadressen för blanketterna är

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Du får inte längre ett returkuvert med fastighetsbeskattningsbeslutet. Vid behov kan du hämta ett returkuvert från skattebyrån eller beställa ett sådant per telefon tillsammans med blanketten. Du kan också returnera blanketterna i ett eget kuvert. Kom då ihåg att betala portot.

3

Returnera blanketterna i tid

Skaffa blanketterna i tid och reservera tillräckligt med tid också för postgången. Om du returnerar blanketterna för sent kan det hända att du blir tvungen att betala en förseningsavgift.

Annat att observera

  • Eftersom uppgifterna i datafälten läses optiskt ska du fylla i uppgifterna noggrant innanför fälten. Häfta inte ihop blanketterna.
  • Använd endast sådana blanketter som du skrivit ut på skatt.fi eller hämtat på skattebyrån, inte kopior av dem. Kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att den inte kan läsas optiskt.

Uppgifterna som du deklarerat på pappersblanketter syns senare i MinSkatt

Om du deklarerar på pappersblanketter visas det nya fastighetsbeskattningsbeslutet senare också i MinSkatt. Du ser det nya fastighetsbeskattningsbeslutet i MinSkatt efter att Skatteförvaltningen har behandlat pappersblanketterna.

Sidan har senast uppdaterats 21.2.2020