Korrigera fel – observera dock tidpunkten

Uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet som du får på våren 2019 grundar sig på situationen vid ingången av året (1.1.2019).

Korrigera de ändrade eller felaktiga uppgifterna

Uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet som du får på våren 2019 grundar sig på situationen vid ingången av året (1.1.2019).

 • Om du har lämnat en korrigeringsbegäran som sedan godkänns, får du ett nytt beslut före fastighetsskattens första förfallodag. Om din korrigeringsbegäran inte godkänns kontaktar vi dig per telefon eller brev.
 • Om det finns odeklarerade uppgifter från längre tillbaka i tiden än från år 2018 ska du begära omprövning.

Om du inte får ett nytt beslut före förfallodagen ska du betala fastighetsskatten med uppgifterna på den giroblankett som du får i mars.

Exempel: Du har renoverat och dragit in el till din sommarstuga våren 2018. Vänta på att du får ditt fastighetsbeskattningsbeslut i mars 2019. Lämna uppgifterna då i tjänsten Fastighetsuppgifter på nätet eller på en pappersblankett. Om din korrigeringsbegäran godkänns får du ett nytt beslut före fastighetsskattens första förfallodag. Betala skatten senast på förfallodagen.

Har uppgifterna om din fastighet ändrats?

Anmäl själv sådana här förändringar:

De här uppgifterna får vi från annat håll – kontrollera dem ändå

 • fastighetsköp
  • Anmäl inte de fastighetsköp som du har gjort år 2019. Vi får uppgifterna från andra myndigheter.
 • fastigheter som har getts som gåva
 • fastighetsförrättningar 
  • till exempel styckningar, klyvningar och ägobyten
 • byggande och renovering 
  • Andra myndigheter ger oss uppgifter om nya byggnader och ändringar i byggnaderna för vilka byggnadslov har sökts. 
  • Kontrollera själv byggnadernas färdighetsgrad.