Anmäl ändringar i användningsändamålet för mark

Olika typer av mark beskattas på olika sätt. Meddela oss om markens användningsändamål förändras.

Om du redan tidigare har lämnat uppgifterna till oss, exempelvis i skattedeklarationen för jordbruk, behöver du inte anmäla dem på nytt.

Vad består markens beskattningsvärde av?

Korrigera ditt fastighetsbeskattningsbeslut vid behov

Meddela oss de nya uppgifterna i följande situationer:

Åker – Din åker används för jordbruk men enligt beskattningsbeslutet ska du betala fastighetsskatt för fastigheten. Ange i deklarationen att fastigheten helt och hållet används för jordbruk eller korrigera andelen av arealen för åkern som används för jordbruk.

Ekonomiskog – Enligt beskattningsbeslutet ska du betala fastighetsskatt för din ekonomiskog. Ange i deklarationen att fastigheten helt och hållet består av ekonomiskog eller korrigera ekonomiskogens andel av arealen. Som motivering kan du bifoga en momsdeklaration av intäkterna från skogen eller en skogsbruksplan för ekonomiskog.

Skattefrihet för skogsmark, åkermark och impediment

Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet öppnas i mars 2018

Om det finns något att korrigera i uppgifterna ska du göra det i webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet. Tjänsten öppnas i mars 2018.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken