Skilsmässa och avvittring av fastigheten – vem betalar skatten?

Tidpunkten för avvittringen inverkar på vem som ska betala fastighetsskatten. Skatteförvaltningen tar alltid ut skatten av den som har ägt fastigheten vid ingången av året.

Om du ägde fastigheten tillsammans med din make ska ni skicka avvittringsinstrumentet och fastighetsbeskattningsbeslutets deklarationsdel till oss i följande situationer:

  • Ni förrättade avvittringen 2018. Ni betalar båda fortfarande fastighetsskatt 2018 och får ett fastighetsbeskattningsbeslut. När ni har skickat dokumenten till oss gör vi de ändringar som behövs. Den nya ägaren får fastighetsbeskattningsbeslutet på sitt namn år 2019.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken