Skilsmässa och avvittring av fastigheten – vem betalar skatten?

Tidpunkten för avvittringen inverkar på vem som ska betala fastighetsskatten. Skatteförvaltningen tar alltid ut skatten av den som har ägt fastigheten vid ingången av året.