Arv – vem ansvarar för fastighetsskatten?

Tidpunkten för arvskiftet inverkar på vem som ska betala fastighetsskatten. Skatteförvaltningen tar alltid ut skatten av den som har ägt fastigheten vid ingången av året.

Arvskiftet har förrättats efter 1.1.2018

Dödsboet får fortfarande fastighetsbeskattningsbeslutet och betalar skatten. Dödsbodelägarna har gemensamt ansvar för fastighetsskatten ännu år 2018.

  • Lämna in arvskiftesinstrumentet och fastighetsbeskattningsbeslutets deklarationsdel till oss.
  • Vi korrigerar uppgifterna och de nya ägarna får fastighetsbeskattningsbeslutet år 2019.

Arvskiftet har förrättats år 2017

Dödsboet är inte längre ansvarigt för fastighetsskatten.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken