Arv – vem ansvarar för fastighetsskatten?

Tidpunkten för arvskiftet inverkar på vem som ska betala fastighetsskatten. Skatteförvaltningen tar alltid ut skatten av den som har ägt fastigheten vid ingången av året.

Arvskiftet har förrättats efter 1.1.2020

Dödsboet får fortfarande fastighetsbeskattningsbeslutet och betalar skatten. Dödsbodelägarna har gemensamt ansvar för fastighetsskatten ännu år 2020.

Arvskiftet har förrättats år 2019

Dödsboet är inte längre ansvarigt för fastighetsskatten.