Vad händer om lämnar överlåtelseskattedeklarationen för sent?

Om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen högst 60 dagar efter utsatt datum, måste du betala en förseningsavgift. Förseningsavgiften är

  • 50 euro för privatpersoner och dödsbon
  • 100 euro för andra skattskyldiga och för dem som ansvarar för skatten (såsom bolag och fastighetsmäklare).
    Om du lämnar deklarationen över 60 dagar för sent medför detta att skatteförhöjning påförs. Läs mer om förseningsavgifter och skatteförhöjningar.