Hur ska jag göra om jag anlitar en fastighetsmäklare vid bostadsköpet?

Om du köper aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag via en fastighetsmäklare, lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen på dina vägnar. Deklarationen är ett intyg på att du har betalat överlåtelseskatten eller att du är köpare av första bostad.

Om du köper ett nybyggnadsobjekt eller en fastighet ska du själv ta hand om att lämna överlåtelseskattedeklarationen.

Fastighetsmäklaren lämnar överlåtelseskattedeklarationen elektroniskt till Skatteförvaltningen i samband med köpet. Du får av fastighetsmäklaren ditt eget exemplar av den mottagningsbekräftelse som Skatteförvaltningen skickat.