Avtal om överföring av ett nybyggnadsobjekt

Om ett nybyggnadsobjekt som förvärvats genom ett köpebrev under byggnadsfasen säljs innan äganderätten överförts, genomförs köpet genom ett så kallat överföringsavtal.

Är du överlåtare i ett överföringsavtal? Gör så här

Du ska själv beräkna överlåtelseskattens belopp och betala skatten på eget initiativ.

1

Beräkna skatten

Skatten är 2 % av hela den ursprungliga köpesumman. Överlåtaren betalar inte överlåtelseskatt på bolagslåneandelen.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

2

Betala skatten

Betala skatten inom 2 månader från det att du undertecknat överföringsavtalet.

Du ska betala skatten även om du är en så kallad köpare av första bostad. Du kan senare bli befriad från skatt på din första bostad, om du köper en bostad och villkoren för skattefrihet uppfylls.

Se betalningsanvisningar

 

3

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från det att du undertecknat överföringsavtalet.

Köpebrevet från byggnadsfasen innehåller de uppgifter som du ska uppge i deklarationen.

Deklarera på nätet 

Deklarera på pappersblankett

Med den undertecknade blanketten ska du skicka

  • ett kvitto på att skatten är betald
  • en kopia av det undertecknade köpebrevet från byggnadsfasen
  • en kopia av det undertecknade överföringsavtalet.

Läs mer om avtal om överföring av ny bostad.

Är du övertagare i ett överföringsavtal? Gör så här

Du ska själv beräkna överlåtelseskattens belopp och betala skatten på eget initiativ.

Om du köper din första egna bostad är du befriad från överlåtelseskatt om vissa villkor uppfylls. I vilket fall som helst ska du lämna en deklaration.

1

Beräkna skatten

Skatten är 2 % av det sammanlagda belopp som omfattar den köpesumma du betalat till den första köparen samt eventuella bolagslåneandelar och rater av köpesumman som betalas till byggherren.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

2

Betala skatten

Betala skatten inom 2 månader från det att äganderätten övergick till dig.

Se betalningsanvisningar

3

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från det att äganderätten övergick till dig.

Överföringsavtalet innehåller de uppgifter som du ska uppge i deklarationen.

Deklarera på nätet (suomi.fi)

Deklarera på pappersblankett

Med den undertecknade blanketten ska du skicka

  • ett kvitto på att skatten är betald, om du inte är köpare av första bostad
  • en kopia av det undertecknade överföringsavtalet
  • ett kvitto på betalningen av sista raten av köpesumman eller en kopia av inflyttningsbrevet från byggherren.
4

Lämna deklarationen till disponenten

För registrering i aktieboken ska du visa disponenten en utskrift av din elektroniska deklaration där Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse syns. Alternativt kan du visa upp den behandlade (och stämplade) deklarationen i pappersformat.

Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera ditt innehav. 

Överföringen av äganderätten anges i köpebrevet. När det gäller nybyggnadsobjekt överförs äganderätten i allmänhet när byggnaden färdigställts och du betalat hela köpesumman.

Ytterligare information

Läs mer om avtal om överföring av ny bostad.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken