Avtal om överföring av ett nybyggnadsobjekt

Om ett nybyggnadsobjekt som förvärvats genom ett köpebrev under byggnadsfasen säljs innan äganderätten överförts, genomförs köpet genom ett så kallat överföringsavtal.

Är du överlåtare i ett överföringsavtal? Gör så här

Du ska själv beräkna överlåtelseskattens belopp och betala skatten på eget initiativ.

1

Beräkna skatten

Skatten är 2 % av hela den ursprungliga köpesumman. Överlåtaren betalar inte överlåtelseskatt på bolagslåneandelen.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

2

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från det att du undertecknat överföringsavtalet. Köpebrevet från byggnadsfasen innehåller de uppgifter som du ska deklarera.

Deklarera i MinSkatt 

Så här gör du en överlåtelsskattedeklaration i MinSkatt

Så här gör ett företag en överlåtelsskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en  pappersblankett.

Om du använder pappersblanketten ska du med den undertecknade blanketten skicka

  • en kopia av det undertecknade köpebrevet från byggnadsfasen
  • en kopia av det undertecknade överföringsavtalet.

Läs mer om avtal om överföring av ny bostad.

3

Betala skatten

Betala skatten inom 2 månader från det att du undertecknat överföringsavtalet.

Du ska betala skatten även om du är en så kallad köpare av första bostad. Du kan senare bli befriad från skatt på din första bostad, om du köper bostaden och villkoren för skattefrihet uppfylls.

Observera, att du för att betala behöver ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret antingen i MinSkatt eller per telefon.

Betala i MinSkatt

Se betalningsanvisningar

 

Är du övertagare i ett överföringsavtal? Gör så här

Du ska själv beräkna överlåtelseskattens belopp och betala skatten på eget initiativ.

Om du köper din första egna bostad är du befriad från överlåtelseskatt om vissa villkor uppfylls. I vilket fall som helst ska du lämna en deklaration.

1

Beräkna skatten

Skatten är 2 % av det sammanlagda belopp som omfattar den köpesumma du betalat till den första köparen samt eventuella bolagslåneandelar och rater av köpesumman som betalas till byggherren.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

2

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från det att äganderätten övergick till dig. Överföringsavtalet innehåller de uppgifter som du ska ange i deklarationen.

Deklarera i MinSkatt 

Så här gör du en överlåtelsskattedeklaration i MinSkatt

Så här gör ett företag en överlåtelsskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett.

Om du använder pappersblanketten ska du med den undertecknade blanketten skicka

  • en kopia av det undertecknade överföringsavtalet
  • ett kvitto på betalningen av sista raten av köpesumman eller en kopia av inflyttningsbrevet från byggherren.
3

Betala skatten

Betala skatten inom 2 månader från det att äganderätten övergick till dig.

Observera, att du för att betala behöver ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret antingen i MinSkatt eller per telefon.

Betala i MinSkatt

Se betalningsanvisningar

4

Ge disponenten ett intyg om överlåtelseskatt

Det intyg om överlåtelseskatt som du får när du har deklarerat och betalat överlåtelseskatten ska du visa upp för disponenten för registreringen i aktieboken. Du får intyget per post och kan också skriva ut det i MinSkatt.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före 1.11.2019 duger också den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen som intyg.

Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera ditt ägarskap.

Överföringen av äganderätten anges i köpebrevet. När det gäller nybyggnadsobjekt överförs äganderätten i allmänhet när byggnaden färdigställts och du betalat hela köpesumman.

Ytterligare information

Läs mer om avtal om överföring av ny bostad.