Köpare av första bostad – så här lämnar du överlåtelseskattedeklarationen för en aktielägenhet

Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration även om du inte betalar överlåtelseskatt för din första bostad.

1

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal (köp utan fastighetsmäklare).

Om du köper en bostad via en fastighetsmäklare

får du ett eget exemplar av överlåtelseskattedeklarationen av mäklaren

lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen.

Om du har köpt ett nybyggnadsobjekt, ska du deklarera inom 2 månader från det att äganderätten till bostaden övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat fastighetsmäklare.

Deklarera på nätet 

Se deklarationsanvisningar

2

Lämna deklarationen till disponenten

Visa upp något av följande dokument för disponenten för registrering i aktieboken:

  • en utskrift av din elektroniska deklaration där Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse syns
  • den behandlade (och stämplade) deklarationen i pappersformat
  • deklarationen som du fått av fastighetsmäklaren.

Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera ditt innehav.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken