Köpare av första bostad – så här lämnar du överlåtelseskattedeklarationen för en aktielägenhet

Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration även om du inte betalar överlåtelseskatt för din första bostad.

1

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal (köp utan fastighetsmäklare). I överlåtelseskattedeklarationen intygar du att det är fråga om första bostad.

Om du köper en bostad via en fastighetsmäklare

  • lämnar fastighetsmäklaren överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen
  • får du av mäklaren Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse på en elektronisk överlåtelseskattedeklaration.

Om du har köpt ett nybyggnadsobjekt, ska du deklarera inom 2 månader från det att äganderätten till bostaden övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat fastighetsmäklare.

Lämna anmälan i MinSkatt

Så här gör du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett.

Se deklarationsanvisningar

 

2

Ge disponenten ett intyg om överlåtelseskatt

Visa upp den andra av följande dokument för disponenten för registrering i aktieboken:

  • det intyg om överlåtelseskatt som du får när du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen (köp utan fastighetsmäklare). Du får intyget per post och kan också skriva ut det i MinSkatt.
  • den mottagningsbekräftelse på överlåtelseskattedeklarationen som du fått av mäklaren.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före 1.11.2019 är den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen giltig som intyg. Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera ditt ägarskap.