Är du mottagare i ett överföringsavtal

Om du köper ett nybyggnadsobjekt som säljaren förvärvat i byggnadsfasen eller tidigare och som hen säljer till dig innan objektet är färdigt och äganderätten har överförts till säljaren, genomförs köpet genom ett så kallat överföringsavtal.

När du köper din första egna bostad är du befriad från överlåtelseskatt om vissa villkor uppfylls. I vilket fall som helst ska du lämna en deklaration.

Köpare av första bostad: läs anvisningarna här

1

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från det att äganderätten övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat en fastighetsmäklare.

Om det finns flera köpare (exempelvis makar) ska alla köpare lämna en egen överlåtelseskattedeklaration.

Deklarera i MinSkatt 

 • Ange i punkten ”Din egen andel av köpesumman" både den köpesumma som du betalat till säljaren och de delbetalningar av köpesumman som du betalat till byggherren.
 • Ange bolagslåneandelen i punkten för den.
 • Dokumenten behöver inte bifogas till deklarationen i alla situationer. Innan du skickar deklarationen i MinSkatt ser du om det behövs bilagor eller om det räcker med endast deklarationen.

Så här lämnar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett.

Om du använder pappersblanketten ska du med den undertecknade blanketten skicka

 • en kopia av det undertecknade överföringsavtalet
 • ett kvitto på den sista delbetalningen av köpesumman eller en kopia av inflyttningsbrevet från byggherren.
2

Betala skatten

Betala skatten inom 2 månader från det att äganderätten övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat en fastighetsmäklare.

 • Om du betalar i MinSkatt överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. MinSkatt beräknar skattebeloppet utifrån den överlåtelseskattedeklaration som du lämnat.
 • Om du betalar i nätbanken behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret och kontonumret
  • i MinSkatt: På ingångssidan ska du välja fliken Egna skatteslag. Gå till punkten Betalningssituation och välj länken Betalning av skatter. Du ser referensnumret för överlåtelseskatt och Skatteförvaltningens kontonummer under Överlåtelseskatt i punkten Andra betalningssätt. 
  • genom att ringa 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa)

Betala skatten med två decimalers noggrannhet. Avrunda skattebeloppet till närmaste cent enligt de normala avrundningsreglerna. Om det exakta skattebeloppet exempelvis är 345,67890 euro, ska du betala 345,68 euro i skatt. 

Om det finns flera köpare (exempelvis makar) betalar alla sin egen andel av skatten genom att använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Betalningen visas i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

3

Du får ett intyg om överlåtelseskatt

Du får ett överlåtelseskatteintyg till MinSkatt eller per post. Intyget visas i MinSkatt i regel inom cirka 2 vardagar från inlämningen av deklarationen och betalningen av skatten. Så här hittar du intyget i MinSkatt. 

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett visas intyget senare i MinSkatt.

4

Kom ihåg att registrera äganderätten

Om ditt husbolag enligt disponentintyget hör till bostadsdatasystemet, ska du ansöka om registrering av äganderätten till lägenheten hos Lantmäteriverket.

Se anvisningarna för registrering av äganderätten.

Om ditt husbolag inte hör till bostadsdatasystemet, ska du visa upp ett överlåtelseskatteintyg för disponenten för registrering i aktieboken. 

Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera din äganderätt.

Beloppet av överlåtelseskatt – mottagare av överföring 

Skatten är 2 % av den totala summan som inkluderar

 • den köpesumma som du betalat till säljaren
 • de delbetalningar av köpesumman som du eventuellt betalat till byggherren
 • andelen av bolagslånet som hänför sig till bostadsaktierna.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp.

Läs mer om överföringsavtal som gäller ny bostad.

Vanliga frågor

Överföringen av äganderätten fastställs i köpebrevet. När det gäller nybyggnadsobjekt överförs äganderätten i allmänhet när byggnaden färdigställts och du betalat hela köpesumman.

Sidan har senast uppdaterats 31.3.2023