Så här korrigerar du fel i deklarationen och betalningen av överlåtelseskatt

Du kan av olika orsaker bli tvungen att korrigera din överlåtelseskattedeklaration eller betalningen av olika orsaker. Korrigeringssättet beror på situationen i fråga.

Jag deklarerade rätt men betalade fel

  • Om skattebeloppet på överlåtelseskattedeklarationen är rätt men du av misstag betalade för mycket kan du be om återbäring av den överbetalade andelen genom att ringa servicenumret 029 497 027 (Betalningsrörelse). Om du inte ansöker om återbäring av betalningen själv återbärs överbetalningen av överlåtelseskatten om 7 månader.

Exempel: I Eriks överlåtelseskattedeklaration är skattebeloppet 1 000 euro men han betalade av misstag 2 000 euro. Erik kan be om att få tillbaka den överbetalade andelen på 1 000 euro genom att ringa till Skatteförvaltningen.

  • Om du deklarerade rätt men betalade för lite ska du betala den andel som saknas senast på förfallodagen med ditt referensnummer för överlåtelseskatt. Se tidsfristerna för att betala överlåtelseskatt.

Jag deklarerade fel belopp men har inte ännu hunnit betala den

  • Om skattebeloppet på överlåtelseskattedeklarationen är för stort eller för litet men du inte ännu har hunnit betala skatten ska du lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration och betala skatten enligt den nya deklarationen.

Jag deklarerade fel men betalade rätt

  • Om du betalade rätt skattebelopp men av misstag deklarerade fel belopp ska du lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration med de rätta uppgifterna. På den ersättande överlåtelseskattedeklarationen kan du öka din skatteförpliktelse även om redan har hunnit betala skatten. Skatteförpliktelsen kan också sänkas men endast för den del som inte har betalats.

Exempel: Siv betalade 2 000 euro i överlåtelseskatt men på deklarationen är skattebeloppet felaktigt 200 euro. Siv ska lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration med det rätta skattebeloppet på 2 000 euro.

Om skattebeloppet på Sivs deklaration är 2 200 euro ska Siv också i det fallet lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration med det rätta skattebeloppet på 2 000 euro.

Jag deklarerade och betalade fel

  • Om skattebeloppet på överlåtelseskattedeklarationen är för litet ska du lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration med de rätta uppgifterna. Om du betalade för lite ska du betala den andel som saknas senast på förfallodagen för skatten med ditt referensnummer för överlåtelseskatt.
  • Om skattebeloppet på överlåtelseskattedeklarationen är för stort och du betalade för mycket i skatt ska du med återbäringsansökan för överlåtelseskatt ansöka om att få den överbetalade skatten tillbaka.

Jag betalade och deklarerade rätt belopp men jag ansöker om återbäring

  • Om du både deklarerade och betalade samma summa i överlåtelseskatt registreras skatteprestationen. Om du ansöker om återbäring av en sådan här skatteprestation exempelvis på grund av hävning av köp eller för att du av misstag har deklarerat och betalat för mycket, ska lämna en ansökan om återbäring av överlåtelseskatt.

Jag betalade överlåtelseskatt även om jag inte alls borde ha betalat

  • Om du av misstag betalade skatt med referensnumret för överlåtelseskatt men inte lämnade en överlåtelseskattedeklaration kan du be om att få din inbetalning tillbaka genom att ringa servicenumret 029 497 027 (Betalningsrörelse, samtalets pris lna/msa). Om du inte ansöker om återbäring av betalningen själv återbärs överbetalningen av överlåtelseskatten om 7 månader.