Dröjsmålspåföljder

Överlåtelse av aktier och värdepapper samt separat överlåtelse av byggnad

Om du inte betalar överlåtelseskatten inom utsatt tid, måste du även betala ett skattetillägg. Skattetilläggets belopp kan räknas ut med ränteräknaren.

Fastighetsköp

Om du inte ansökt om lagfart eller inskrivning av en arrenderätt inom utsatt tid, blir du tvungen att betala dröjsmålsförhöjning. Överlåtelseskatten höjs med 20 procent för varje påbörjad sexmånadersperiod. Skatten kan dock högst fördubblas genom förhöjningen. I sådana fall uppbär Skatteförvaltningen inte skattetillägg för den försenade betalningen av överlåtelseskatt.

Om du har ansökt om lagfart eller inskrivning av arrenderätten i tid men har betalat överlåtelseskatten för sent, blir du tvungen att betala ett skattetillägg.

Obs. Frågor om betalning av överlåtelseskatt besvaras på servicenumret för betalningar 029 497 027 (lna/msa). Övriga frågor som gäller överlåtelseskatt besvarar Skatteförvaltningen på servicenumret för överlåtelseskatter 029 497 003 (lna/msa).