Så här gör ett bolag en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

 1. Sök punkten Funktioner och välj länken Alla funktioner.

 2. Bläddra till punkten Deklarationer. Välj länken Överlåtelseskatt.

 3. Fyll i uppgifterna om avtalet. När du har angett alla uppgifter ska du gå till följande fas som är Egendomens uppgifter.

 4. Välj länken Lägg till ny.

  Ange i det fönster som öppnas uppgifterna om egendomen bolaget anskaffat. Rulla fönstret neråt så att du ser resten av uppgifterna som ska fyllas i. När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 5. På sidan ser du skattebeloppet som ska betalas samt förfallodagen.

  Obs! Skattebeloppet och förfallodagen visas i deklarationen även om du redan har betalat skatten.

  Om andra objekt ingår i köpet ska du lämna uppgifterna om dem på motsvarande sätt via länken Lägg till ny. När du har angett alla uppgifterna om egendomen som bolaget anskaffat ska du fortsätta till fasen Tilläggsuppgifter.

 6. Bolaget visas automatiskt som lämnare av tilläggsuppgifter om Skatteförvaltningen känner till bolagets kontaktuppgifter. Om någon annan lämnar tilläggsuppgifter om överlåtelseskattedeklarationen ska du lämna kontaktuppgifterna i punkten Övriga kontaktuppgifter eller Kontaktuppgifter för företrädare.

  Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 7. Kontrollera att uppgifterna som du har angett är rätt. Om det finns något att korrigera i uppgifterna kan du redigera uppgifterna via länken Redigera.

  När alla uppgifterna är rätt kan du skicka överlåtelseskattedeklarationen.