Så här gör du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

 1. Sök punkten Funktioner och välj länken Alla funktioner.

 2. Bläddra till punkten Skattedeklarationer. Välj länken Överlåtelseskatt.

 3. Fyll i uppgifterna om avtalet. När du har angett alla uppgifter ska du gå till följande fas som är Egendomens uppgifter.

 4. Välj länken Lägg till ny.

  Ange uppgifterna om egendomen du anskaffat i det fönster som öppnas. Rulla fönstret neråt så att du ser resten av uppgifterna som ska fyllas i. När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 5. På sidan ser du skattebeloppet som ska betalas samt förfallodagen.

  Obs! Skattebeloppet och förfallodagen visas i deklarationen även om du redan har betalat skatten.

  Om andra objekt ingår i köpet ska du lämna uppgifterna om dem på motsvarande sätt via länken Lägg till ny. När du har angett alla uppgifter om egendomen du anskaffat ska du gå till fasen Tilläggsuppgifter.

 6. Du visas automatiskt som lämnare av tilläggsuppgifter om Skatteförvaltningen känner till dina kontaktuppgifter. Om någon annan lämnar tilläggsuppgifter om överlåtelseskattedeklarationen ska du lämna hens kontaktuppgifter.

  Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 7. Kontrollera att uppgifterna som du har angett är rätt. Om det finns något att korrigera i uppgifterna kan du redigera uppgifterna via länken Redigera.

  När alla uppgifterna är rätt kan du skicka överlåtelseskattedeklarationen.