Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här lämnar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Uppgifterna som behövs för att fylla i deklarationen får du till exempel ur köpebrevet eller ett annat avtal som du ingått.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

Gör så här 

 1. Se bild

  På ingångssidan ska du öppna fliken Alla skatteslag

 2. Se bild

  Välj i punkten Överlåtelseskatt länken Deklarera överlåtelseskatt. 

 3. Se bild

  Deklarationen består av 4 faser. Du ser dem i fasstigen som finns uppe på sidan.

  Fasen Avtalets uppgifter

  • Ange datumet då köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats.
  • Välj de egendomstyper som ingår i samma avtal.
  • Rulla sidan neråt och välj avtalets typ, det vill säga om det är fråga om ett köp eller exempelvis ett arvskifte. Det ställs ingen fråga om avtalets typ om du endast har anskaffat en fastighet.

  Om du vill fortsätta med att fylla i deklarationen senare ska du nere på sidan välja knappen Spara som halvfärdig. Uppgifterna sparas i 3 månader. Skatteförvaltningen behandlar uppgifterna först efter att du har skickat dem. 

 4. Se bild

  Fasen Egendomens uppgifter:

  • Välj knappen Lägg till ny egendom. Om det ingår flera objekt i köpet, till exempel två bostäder, ska du först ange uppgifterna om ett objekt.
  • Ange uppgifterna om egendomen du anskaffat i det fönster som öppnas. Rulla fönstret neråt så att du ser resten av de uppgifter som ska fyllas i. Om du har anskaffat egendomen tillsammans med någon annan ska du deklarera endast din egen andel av köpesumman och andra vederlag. Varje köpare ska lämna en egen överlåtelseskattedeklaration.
  • Nere på sidan ser du uträkningen av överlåtelseskatten och förfallodagen för skatten. Obs! Skattebeloppet och förfallodagen visas i deklarationen även om du redan har betalat skatten. När uppgifterna är rätt ska du välja OK.
  • Om du har anskaffat också annan egendom kan du deklarera följande objekt via knappen Lägg till ny egendom. 
 5. Se bild

  Fasen Tilläggsuppgifter:

  • I punkten Kontaktuppgifter för person som kan ge ytterligare information visas dina egna kontaktuppgifter om Skatteförvaltningen har dem. Om någon annan lämnar tilläggsuppgifter om deklarationen ska du lämna hens kontaktuppgifter.
  • I den här fasen ser du om det behövs bilagor till deklarationen eller om det räcker med endast deklarationen. Om du lägger till bilagor ska du välja knappen Lägg till fil. 
 6. Se bild

  Fasen Förhandsgranska och skicka:

  • Kontrollera uppgifterna i överlåtelseskattedeklarationen. Vid behov kan du ännu redigera uppgifter via länken Redigera.
  • När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka
 7. Se bild

  Efter att du skickat deklarationen får du en mottagningsbekräftelse.

  Om du ännu inte har betalat överlåtelseskatten kan du betala skatten genom att välja tangenten Betala genast.

  Alternativt kan du betala skatten senare i din nätbank. Kontrollera ditt referensnummer för överlåtelseskatt och Skatteförvaltningens kontonummer i MinSkatt. 

  Du får ett överlåtelseskatteintyg i MinSkatt i regel inom cirka 2 vardagar från att du lämnat deklarationen och betalat skatten. Så här hittar du intyget i MinSkatt.  

Vanliga frågor 

Ange som säljare den eller de säljare som antecknats i köpebrevet.

I överlåtelseskattedeklarationen ska du ange de uppgifter som är tillgängliga i köpebrevet. Om du exempelvis inte vet säljarens personbeteckning eller FO-nummer kan du anteckna endast säljarens namn i deklarationen. 

Sidan har senast uppdaterats 25.8.2023