Överlåtelseskatt på affärsaktier dvs. på andra aktier än aktier i bostadsaktiebolag och fastighetsbolag

Om du köper andra aktier än aktier i bostadsaktiebolag eller fastighetsbolag (s.k. affärsaktier), ska du betala överlåtelseskatt och lämna en överlåtelseskattedeklaration. Affärsaktier utgörs av exempelvis aktier i företag och telefonaktier. Du ska själv beräkna överlåtelseskattens belopp och betala skatten på eget initiativ.

I allmänhet behöver man inte deklarera eller betala överlåtelseskatt på aktier som man har skaffat på en värdepappersbörs.

1

Beräkna skatten

Skatten är 1,6 % av köpesumman och eventuella andra ersättningar.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

2

Betala skatten

Betala skatten inom 2 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal.

Se anvisningar för betalning

3

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal.

Lämna uppgifterna på en pappersblankett

Med den undertecknade blanketten ska du skicka

  • kvittot på att skatten är betald
  • en kopia av det undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande undertecknat avtal.

Om det finns andra dokument om köpet vilka inverkar på överlåtelsebeskattningen ska du lämna in kopior av dem också.

På en och samma pappersblankett kan du lämna antingen uppgifter om alla köpare eller bara dina personliga uppgifter.

Sök närmaste skattebyrå där du kan lämna in blanketten. Företagskund: Om du vill skicka blanketten med posten, se företagsskattecentralernas kontaktuppgifter. När vi har behandlat din deklaration postar vi den till dig.

Vanliga frågor

Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration även om skattebeloppet är under 10 euro.

Om du köper offentligt noterade aktier utanför börsen ska du inom 2 månader

  • betala överlåtelseskatt enligt 1,6 % av köpesumman och eventuella andra ersättningar
  • lämna en överlåtelseskattedeklaration.

Läs mer i den detaljerade anvisningen om andra situationer där man måste betala överlåtelseskatt på förvärv av börsaktier.