Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här korrigerar fastighetsmäklare och värdepappershandlare en överlåtelseskattedeklaration

Den här anvisningen är avsedd för de fastighetsmäklare och värdepappershandlare som lämnar en överlåtelseskattedeklaration i Lomake.fi.

Om du märker ett fel i deklarationen efter att du skickat den kan du lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration i Lomake.fi på två olika sätt.

1. Lämna en ny ersättande deklaration

Detta sätt att korrigera en deklaration är användarvänligare och det sätt vi rekommenderar.

Börja med att fylla i en deklaration i Lomake.fi.

Kom ihåg att i Uppgifter om uppgiftslämnaren markera punkten Ersättande överlåtelseskattedeklaration!

Fyll i alla uppgifter om köpet på blanketten och skicka till sist deklarationen.

2. Använd den gamla deklarationen som underlag

Det här sättet är på grund av tekniska begränsningar ett mera komplicerat sätt att korrigera en deklaration. Om du ändå vill använda den gamla deklarationen som grund ska du göra så här:

 1. Logga in i tjänsten Mina e-tjänster och hämta den deklaration som du lämnade tidigare. Välj vid deklarationen på högra sidan länken Använd som grund.

  Observera att deklarationen visas bland Sparade blanketter för den person eller det företag på vems eller vars vägnar deklarationen tidigare lämnats.

 2. Markera i Uppgifter om uppgiftslämnaren punkten Ersättande överlåtelseskattedeklaration.

   

 3. Uppgifter om uppgiftslämnaren, köparen och köpebrevet eller annat avtal

  Dessa uppgifter kan du korrigera genom att skriva in de nya uppgifterna i fälten. När alla de uppgifter som behövs har korrigerats på blanketten ska du komma ihåg att i slutet av sidan trycka på knappen Skicka.

 4. Egendom som anskaffats

  Om du vill ändra på uppgifter i avsnittet Egendom som anskaffats (till exempel ändra uppgifterna om bostadsaktien) ska du göra så här:

  4.1 Gå till tabellen Egendomsslag och välj raden för den egendom vars uppgifter du vill ändra. Du får fram noggrannare uppgifter om egendomen genom att dubbelklicka på raden i fråga.

  4.2 Korrigera de felaktiga uppgifterna om egendomen i fråga i fälten ovanpå tabellen.

  4.3 Tryck på knappen Lägg till raden och därefter visas i tabellen Egendomsslag både den nya och den gamla raden för den egendomspost som du ändrat. Välj den rad som innehåller de gamla uppgifterna (den övre raden) och tryck på knappen Radera vald rad.

 5. Observera att när du har tagit bort de gamla uppgifterna överförs uppgifterna om säljaren inte till uppgifterna om den egendomspost som du ändrat. Därför måste du till egendomsposten också lägga till uppgifterna om säljaren så här:

  5.1 Gå till avsnittet Säljare eller annan överlåtare och där till tabellen Egendomsslag. Välj raden för den egendomspost som du har ändrat och radera den valda raden. Om det finns fler än en säljare ska du radera raden för varje säljare en åt gången.

  5.2 Gå tillbaka till avsnittet Egendom som anskaffats och där till tabellen Egendomsslag. Välj raden för det egendomsslag som du just korrigerat genom att dubbelklicka på raden. Fyll i uppgifterna om säljaren i egendomsposten och tryck till slut på knappen Lägg till raden. Då överförs uppgifterna till tabellen.

  5.3 Om det finns flera säljare ska du börja med att lägga till varje säljare genom att dubbelklicka på raden för egendomsslaget.

 6. Uppgifter om säljaren

  Om du endast vill ändra på uppgifterna om säljaren eller säljarna ska du göra så här:

  6.1 Gå till avsnittet Säljare eller annan överlåtare och där i slutet till tabellen Egendomsslag. Välj raden för den egendomspost vars uppgifter om säljaren du ändrar och radera raden. Om det finns fler än en säljare ska du radera raden för varje säljare separat.

  6.2 Gå tillbaka till avsnittet Egendom som anskaffats och där till tabellen Egendomsslag. Välj raden för den egendomspost vars uppgifter om säljaren du ändrar och dubbelklicka på raden. Fyll i uppgifterna om säljaren i egendomsposten och tryck till slut på knappen Lägg till raden. Då överförs uppgifterna till tabellen.

  6.3 Om det finns flera säljare ska du börja med att lägga till varje säljare genom att dubbelklicka på raden för egendomsposten.

 7. Kom ihåg att skicka deklarationen.

  Om du vill kan du också spara deklarationen som halvfärdig med knappen Spara.

  Du hittar den halvfärdiga deklarationen i tjänsten Mina e-tjänster.

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2021