Så här anmäler du uppgifter om byggande

Anmäl uppgifter om byggande

Vanliga frågor om punkterna i anmälan om byggande

Ange beloppen utan moms

Anmäl uppgifterna enligt de fakturor som vid tidpunkten för anmälan är betalda

Ange fastighetsbeteckningen med sammanlagt 14 siffror, exempelvis 012-012-0012-0012. Om det finns färre siffror i beteckningen ska du fylla i nollor (0) framför siffrorna.

Fastighetens namn: Om du inte känner till fastighetens namn kan du t.ex. fylla i ditt eget efternamn eller fastighetens adress.

Skriv landskoden framför telefonnumret, exempelvis +358

Redogörelse för byggarbetet: Ange om det är fråga om en nybyggnad eller en renovering eller sanering

Arbetstiden: Ange arbetstiden i formatet mm/åå–mm/åå och ange arbetstagaren endast om du själv har anställt hen.


När du fyller i anmälan behöver du också följande uppgifter:

  • byggherrens namn och personbeteckning
  • namn och FO-nummer för företaget som utfört arbetet
  • namn och personbeteckning för arbetstagare som du själv anställt
  • fakturor som du betalat till företag (anges utan moms) eller löner som du betalat till dina anställda
  • första och sista dagen för arbetet

Även om det finns flera byggherrar (exempelvis makar) ska du lämna uppgifterna på en och samma blankett.

Om inte alla fakturor har betalats före slutsynen

Korrigera eller komplettera anmälan om byggande efter det att du har betalat även de sista fakturorna.

Gå till de uppgifter som du tidigare lämnat på en webblankett: Mina e-tjänster (lomake.fi)

Skatteförvaltningen samlar in entreprenad- och arbetstagaruppgifter och utnyttjar dem vid bekämpningen av grå ekonomi. Läs mer om bekämpningen av grå ekonomi.