Tjänsten för prisuppgifter för fordon

I systemet kan man söka prisuppgifter som används vid beskattningen av nya och begagnade fordon. Priserna på begagnade fordon inkluderar alla skatter och prisuppgifterna för nya fordon är bilskattefria allmänna försäljningspriser.

Gå till tjänsten

Utsläppsuppgifter för person- och paketbil

Bilskatteprocenten för person- och paketbilar bestäms utifrån bilens specifika koldioxidutsläpp. Uppgifterna om CO2-utsläpp i prisuppgiftssystemet är riktgivande. Bilarnas utsläppsuppgifter kan variera också för fordon av samma märke och modell, beroende på version och variant av modellen. Bilarnas skatteprocent bestäms alltid enligt utsläppet i enlighet med deras typgodkännande.

Prisuppgifter om nya fordon

Priserna på nya fordon baserar sig på priser som kommersiella aktörer har meddelat till Skatteförvaltningen och de inkluderar inte bilskatt. Skatteförvaltningen för prisstatistik för nya fordon, för vilket de aktörer som kommersiellt importerar nya fordon meddelar till Skatteförvaltningen det bilskattefria pris med vilket det aktuella fordonet i allmänhet erbjuds till försäljning i Finland.

Flera olika priser kan finnas i prisuppgiftssystemet för samma fordonsmodell, om flera företag som i form av rörelse importerar eller tillverkar fordon säljer likadana fordon i Finland. När en privatperson lämnar in en skattedeklaration om ett fordon som registreras för eget bruk, tillämpas det lägsta priset för ett likadant fordon vid beskattningen.

Beskattningsvärdet för ett nytt fordon bildas genom att öka det allmänna försäljningspriset i detaljhandeln för det nya fordonet med värdet på fordonets tilläggsutrustning samt bilskattebeloppet som bestäms utifrån det individuella CO-utsläppet.

Prisuppgifter om begagnade fordon

Priserna på begagnade fordon baseras på prisobservationer som insamlats på marknaden. Priserna bildas med hjälp av en statistisk analys. Utifrån de uppgifter som insamlats på marknaden bildas ett begärt pris, från vilket avdras sedvanliga prisnedsättningar för att få fordonets allmänna försäljningspris.

Värden på begagnade fordon som fås i prisuppgiftssystemet beskriver inte det verkliga priset på ett enskilt fordon, utan värdet är beskattningsvärdet enligt bilskattelagen, dvs. fordonets allmänna värde i detaljhandeln. Med detta avses det pris som ett likadant fordon allmänt betingar om det säljs som skattepliktigt på marknaden i Finland till en köpare som är konsument på skattedagen.

Prisuppgifterna om fordon kan endast sökas för innevarande dag. Bestämningen av beskattningsvärdet påverkas även av fordonets individuella egenskaper. En utredning som den skattskyldige lägger fram om fordonets värde beaktas också när fordonet beskattas.

I systemet finns inte uppgifter om alla begagnade fordon eftersom man inte har fått tillräckligt med prisobservationer om en del av fordonen på marknaden.

Söktjänst för beskattningsuppgifter med tillverkningsnummer

I prisuppgiftssystemet kan enskilda beskattningsuppgifter sökas utifrån tillverkningsnummer. Beskattningsuppgifter kan sökas för fordon som beskattats som nya eller begagnade första gången 1.4.2009 eller därefter. De nyaste beskattningsuppgifterna uppdateras i systemet några dagar efter beskattningsbeslutets beslutsdatum. Beskattningsuppgifter finns inte tillgängliga för fordon med nedsatt skattesats eller fordon som befriats från skatt. Uppgifter om eventuella ändringsbeslut finns inte heller att tillgå.

I prisuppgiftssystemet finns närmare förklaringar till de tillgängliga beskattningsuppgifterna under punkten Anvisningar. Uppgifterna är med stöd av bilskattelagen offentliga uppgifter om den första beskattningen. Utskriften ur systemet innehållande beskattningsuppgifterna är inte ett officiellt beskattningsbeslut.    

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken