Prisuppgiftstjänst för begagnade fordon

Med hjälp av prisuppgiftstjänsten och bilskatteräknaren för begagnade fordon kan du

  • söka det allmänna försäljningspriset för ett fordon som är över 2 år gammalt
  • räkna ut hur mycket bilskatt som ska betalas för fordonet.

Vi beklagar att det i systemet för tillfället endast finns begränsat med prisuppgifter om fordon. Vi lägger till uppgifter i systemet månatligen.

Gå till prisuppgiftstjänsten och bilskatteräknaren för begagnade fordon

Vad kan räknaren användas till?

Med hjälp av prisuppgiftstjänsten kan du söka det allmäna försäljningspriset för en personbil, paketbil eller motorcykel för den innevarande dagen. Uppgifterna baserar sig på prisobservationer som samlats från marknaden, det vill säga de begärda priserna på fordon som är till salu i Finland. Prisuppgifterna som ges i tjänsten innefattar alla skatter.

Med bilskatteräknaren kan du beräkna bilskattebeloppet för

  • personbilar som tagits i bruk 1.1.2008 eller senare
  • motorcyklar som tagits i bruk 1.1.2003 eller senare
  • paketbilar som tagits i bruk 1.4.2009 eller senare.

Vilka uppgifter behövs för beräkningen?

När du använder räknaren behöver du bland annat följande uppgifter:

  • fordonskategori
  • datum för första registrering
  • mätarställning
  • märke
  • modell.

Observera att räknaren endast ger riktgivande resultat. Det slutliga skattebeloppet framgår av bilskattebeslutet.