Vilka fordon gäller bilskatten?

Bilskatten gäller alla fordon som registreras eller tas i bruk för första gången i Finland:

 • person- och paketbilar
 • bussar (under 1 875 kg)
 • motorcyklar och andra fordon i kategori L (t.ex. fyrhjulingar).

Lämna en bilskattedeklaration även för fordon som antingen är befriade från bilskatt eller vars bilskatt är nedsatt:

 • Diplomatfordon
 • EU-fordon
 • Veterinärbilar
 • Taxibilar
 • Husbilar
 • Räddningsbilar
 • Likbilar
 • Ambulanser

Närmare information om nedsatt bilskatt från Transport- och kommunikationsverket (Traficom).