Bilskatt – anvisningar för betalning

Betala bilskatten innan du registrerar fordonet i Finland.

 

Om du betalar i tjänsten för bilskattedeklarationer

När du betalar bilskatten i tjänsten för bilskattedeklarationer skickas registreringstillståndet automatiskt från Skatteförvaltningen till Trafi. Du kan betala bilskatten via deklarationstjänsten t.o.m. förfallodagen.

IE 11 stöder inte bilskattebetalningar

Versionen 11 av Internet Expoler stöder inte bilskattebetalningar som sker via den elektriska servicen. Använd en annan webbläsare.

Om du betalar i nätbanken

När du betalar via nätbanken tar det en längre tid att skicka registreringstillståndet än när du betalar via deklarationstjänsten. Anteckningen om betalningen syns för Skatteförvaltningen efter 1-3 dagar. Efter betalningen skickas registreringstillståndet automatiskt till Trafi.

Betalade du skatten efter förfallodagen?

Obs!

  • Rätten att använda fordon som baserar sig på anmälan om ibruktagande upphör senast på förfallodagen för bilskatten.
  • Du kan inte betala bilskatten via den elektroniska deklarationstjänsten efter förfallodagen.
  • Om du betalar skatten efter förfallodagen måste du också betala förseningsränta. Ring till vår servicenummer 029 497 151 (Bilbeskattning, samtalspris lna/msa).

Om du betalar efter förfallodagen använd uppgifterna i giroblanketten som finns som bilaga till beskattningsbeslutet. Betalningen syns med 1–3 dagars dröjsmål i Skatteförvaltningens system, och då tar det en längre tid att skicka registreringstillståndet än när du betalar via deklarationstjänsten.

Behöver du anstånd med betalningen av bilskatt?

Om din betalningsförmåga tillfälligt har försvagats kan du av särskilda skäl beviljas  anstånd med betalningen av skatten. Observera dock att fordonet inte kan användas i trafik efter förfallodagen ens i det fall att du har beviljats anstånd med skattebetalningen.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken