Bilskatt – anvisningar för betalning

Betala bilskatten innan du registrerar fordonet i Finland.

Om du betalar i tjänsten för bilskattedeklarationer

När du betalar bilskatten i tjänsten för bilskattedeklarationer skickas registreringstillståndet automatiskt från Skatteförvaltningen till Transport- och Kommunikationsverket (Traficom). Du kan betala bilskatten via deklarationstjänsten t.o.m. förfallodagen.

Om du betalar bilskatten i tjänsten för bilskattedeklarationer förmedlas betalningen till Skatteförvaltningen efter 1-3 dagar även om det inträffar störningar i tjänsten. Traficom får registreringstillståndet när bilskattebeloppet finns på Skatteförvaltningens konto.

Vid störningar är det viktigt att kontrollera att betalningen inte har debiterats ditt konto innan du gör nätbetalningen på nytt. Det tar cirka en vecka att återbetala en överbetalning.

 

Om du betalar i nätbanken

När du betalar via nätbanken tar det en längre tid att skicka registreringstillståndet än när du betalar via deklarationstjänsten. Anteckningen om betalningen syns för Skatteförvaltningen efter 1-3 dagar. Efter betalningen skickas registreringstillståndet automatiskt till Transport- och Kommunikationsverket (Traficom).

Kom ihåg att använda rätta betalningsuppgifter som finns på bankgirot som du fått med bilskattebeslutet.

Betalade du skatten efter förfallodagen?

Obs!

Rätten att använda fordon som baserar sig på anmälan om ibruktagande upphör senast på förfallodagen för bilskatten.

Du kan inte betala bilskatten via den elektroniska deklarationstjänsten efter förfallodagen.

Om du betalar skatten efter förfallodagen måste du också betala förseningsränta. Räkna ut beloppet av förseningsränta med ränteräknaren (välj ”övriga skatter” som skatteslag). När du betalar, använd uppgifterna i giroblanketten som finns som bilaga till beskattningsbeslutet.

Betalningen syns med 1–3 dagars dröjsmål i Skatteförvaltningens system, och då tar det en längre tid att skicka registreringstillståndet än när du betalar via deklarationstjänsten.

Behöver du anstånd med betalningen av bilskatt?

Om din betalningsförmåga tillfälligt har försvagats kan du av särskilda skäl beviljas  anstånd med betalningen av skatten. Observera dock att fordonet inte kan användas i trafik efter förfallodagen ens i det fall att du har beviljats anstånd med skattebetalningen.