Bilskatt – anvisningar för betalning

Betala bilskatten innan du registrerar fordonet i Finland.

Om du betalar i tjänsten för bilskattedeklarationer

När du betalar bilskatten i tjänsten för bilskattedeklarationer skickas registreringstillståndet automatiskt från Skatteförvaltningen till Trafi. Du kan betala bilskatten via deklarationstjänsten t.o.m. förfallodagen.

Om du betalar i nätbanken

När du betalar via nätbanken tar det en längre tid att skicka registreringstillståndet än när du betalar via deklarationstjänsten. Anteckningen om betalningen syns för Skatteförvaltningen efter 1-3 dagar. Efter betalningen skickas registreringstillståndet automatiskt till Trafi.

Betalade du skatten efter förfallodagen?

Obs!

  • Rätten att använda fordon som baserar sig på anmälan om ibruktagande upphör senast på förfallodagen för bilskatten.
  • Du kan inte betala bilskatten via den elektroniska deklarationstjänsten efter förfallodagen.
  • Om du betalar skatten efter förfallodagen måste du också betala förseningsränta. Ring till vår servicenummer 029 497 151 (Bilbeskattning, samtalspris lna/msa).

Om du betalar efter förfallodagen använd uppgifterna i giroblanketten som finns som bilaga till beskattningsbeslutet. Betalningen syns med 1–3 dagars dröjsmål i Skatteförvaltningens system, och då tar det en längre tid att skicka registreringstillståndet än när du betalar via deklarationstjänsten.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken