Kom ihåg när du planerar att föra in ett fordon

Du bör ta reda på följande uppgifter om fordonet före införseln:

 • ägare
 • tillverkningsnummer och antalet körkilometer
 • typgodkännande i registreringsintyget
 • värdet för CO2-utsläpp i registreringsintyget
  • NEDC- och WLTP-utsläppsuppgifterna finns på fordonets CoC-intyg, dvs. intyg om överensstämmelse (Certificate of Conformity)
 • inköpslandets bestämmelser som gäller förflyttningskörning
 • avregistrering i inköpslandet
 • utländsk förflyttningsregistrering
 • trafikförsäkring i Finland.

Du får uppgifterna om ägaren, tillverkningsnumret och CO2-utsläppet i det utländska registerutdraget. Du behöver också en kopia eller ett fotografi av det utländska registerutdraget för beskattning.

Om du behöver ytterligare information om de finska kraven på registrering av fordon, ta kontakt med Transport- och kommunikationsverket Traficom eller ett besiktningskontor.

Skatteförvaltningen gör inga beräkningar eller uppskattningar av bilskattebeloppet på förhand.

Du kan själv uppskatta bilskattebeloppet.

Moms på ett nytt transportmedel är 24 %. Du ska utöver bilskatt betala det, när du för in ett nytt fordon till Finland från ett annat EU-land och

 • fordonet har sålts högst sex månader efter att det första gången togs i bruk eller
 • det har körts högst 6 000 kilometer med fordonet.

Läs mer om moms på ett nytt transportmedel.