Motorcykel eller annat fordon i kategori L

Ibruktagande 1.1.2016 eller senare

Skatteandelen fastställs enligt fordonsmotorns slagvolym eller drivkraft.

Slagvolym

Skattesats

högst 130 cm3 9,8 %
131–255 cm3 12,2 %
256–355 cm3 15,9 %
356–505 cm3 19,5 %
506–755 cm3 22,0 %
756 cm3 eller mer 24,4 %
eldrivet fordon i kategori L 9,8 %

Ibruktagande 1.4.2009–31.12.2015

Skatteandelen fastställs enligt fordonsmotorns slagvolym eller drivkraft.

Slagvolym Skattesats
högst 130 cm3 9,8 %
131–255 cm3 12,2 %
256–355 cm3 15,9 %
356–505 cm3 19,5 %
506–755 cm3 22,0 %
756 cm3 eller mer 24,4 %
eldrivet fordon i kategori L 12,2 %

Ibruktagande 1.1.2003–31.3.2009

Skatteandelen fastställs enligt fordonsmotorns slagvolym eller drivkraft. Andelen kan anses vara:

Slagvolym Skattesats
högst 130 cm3 8 %
131 - 255 cm3 10 %
256 - 355 cm3 13 %
356 - 505 cm3 16 %
506 - 755 cm3 18 %
756 cm3 eller mer 20 %
eldrivet fordon i kategori L 10 %

Ibruktagande 1.1.1974–31.12.2002

Beskattningsvärdet har i allmänhet grundat sig på det av importören betalade anskaffningspriset som utökats med eventuell tull. Alternativt har beskattningsvärdet grundat sig på ett i Finland tillverkat fordons försäljningspris till vilket fabriken sålt bilen vidare. Det framgår inte av bilskattelagen vad skattens andel av ett nytt fordons värde i detaljhandeln är vid beskattning baserad på anskaffningsvärdet.

Vid beskattningen av fordon som tagits i bruk före 1.1.2003 har det fastställts modellseriespecifika jämförelseskattesatser som ska tillämpas. När Skatteförvaltningen fastställer skattesatsen betraktas som ett likadant fordon en personbil motsvarande det fordon som ska beskattas vad gäller märke, modell och tidpunkten för ibruktagandet. Uppgifterna i tabellen baserar sig på av Uppgifterna i tabellen baserar sig på de skatteandelar som använts vid beskattningen som fastställts enligt bilskattelagen (266/2003). Skattesatsen för en modellserie har fastställts enligt den lägsta av de skatteandelar som fastslagits av Skatteförvaltningen vid den ifrågavarande tidpunkten för ibruktagandet.

Skatteförvaltningen publicerar i en tabell de fastställda skattesatserna för beskattning av motorcyklar tagna i bruk före 1.1.2003.

För de motorcyklar och andra fordon i kategori L som tagits i bruk före 1.1.2003 och för vilka ingen skatteandel finns i tabellen används som skatteandel den i bilskattelagen föreskrivna allmänna skatteandelen för motorcyklar och andra fordon i kategori L som använts 1.1.2003–31.3.2009.

Skatteandelen fastställs enligt fordonsmotorns slagvolym eller drivkraft. Andelen kan anses vara:

Slagvolym Skattesats
högst 130 cm3 9 %
131 - 255 cm3 12 %
256 - 355 cm3 15 %
356 - 505 cm3 19 %
506 - 755 cm3 21 %
756 cm3 eller mer 23 %
eldrivet fordon i kategori L 12 %

Ibruktagande 1.1.1958–31.12.1973

Fordonets beskattningsvärde har grundat sig på det av importören betalade anskaffningspriset som utökats med eventuell tull. Det framgår inte av bilskattelagen vad skattens andel av ett nytt fordons värde i detaljhandeln är vid beskattning baserad på anskaffningsvärdet. Skattesatsen för motorcyklar som tagits i bruk före år 1974 anses vara 8 % av fordonets marknadsvärde.

Ibruktagande före 1.1.1958

Bilskatt har uppburits sedan 1958. Eftersom ingen skatt uppburits före 1958 är skattens andel 0 %.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken