Körda kilometer som beskattningsgrund

  • mätarställningen i sig kan inte anses vara ett tillräckligt bevis på det faktiska antalet körda kilometer – det påverkas oftast även av fordonets skick och andra individuella egenskaper. För beskattning utreds det faktiska antalet körda kilometer för fordonet utgående från mätarställningen och annan tillgänglig utredning, t.ex.fordonets serviceböcker
  • uppgifter om tidigare ägare till fordonet
  • utredning om eventuell yrkesmässig användning av fordonet

Vid bedömningen av antalet körda kilometer tillämpas följande genomsnittliga antal körda kilometer

  • personbilar 18 800 km/år
  • paketbilar 14 700 km/år
  • motorcyklar 7 300 km/år.

Utredning om körda kilometer för beskattningen

För fordonet ska du ifylla

  1. en skattedeklaration
  2. en specifikationsblankett där du anger mätarställningen och det faktiska antalet körda kilometer för fordonet.

Blanketter om bilbeskattning

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken