Körda kilometer som beskattningsgrund

  1. Se körda kilometer från fordonets vägmätare. Om utslaget i vägmätaren förefaller orealistiskt eller om du vet att utslaget inte stämmer, kan du reda ut faktiska körkilometer från till exempel:
    • fordonets servicebok
    • servicehistoriken hos återförsäljaren
    • uppgifter hos utländska registermyndigheter.
  2. Bifoga en separat utredning av körkilometer i bilskattedeklarationen.