Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Fordonsskattesats

 Personbil

 Motorcykel och annat fordon i L-klass 

 Paketbil

Personbil

Så här hittar du rätt skattesats:

Välj i listan nedan den tidpunkt som motsvarar det datum då din bil för första gången registrerades. Med den första registreringsdagen avses i denna text den första tidpunkten då bilen har registrerats i Finland eller utomlands.

Du behöver dessutom en uppgift om bilens koldioxidutsläpp enligt EU-/EG-typgodkännande (CO2-utsläppsvärdet). Om du inte har bilens utsläppsvärde, ta reda på totalmassan och drivkraften.

Om din bil är CARB-godkänd, alltså bilen uppfyller koldioxidutsläppskraven i delstaten Kalifornien enligt CARB (California Air Resources Board), beräknas utsläppet med stöd av EU-förordningen. Den som besiktar kan beräkna utsläppet och föra in uppgiften i fordonstrafikregistret.

Om den första registreringsdagen för din bil är före 1.1.2008 behöver du också veta fordonets märke, modell, effekt, karossmodell och drivkraft.

Välj datum

EU- och EG-typgodkända personbilar

Sättet att mäta koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) påverkar bilskattesatsen. Utsläppen kan mätas med två olika metoder:

 • Om utsläppen har mätts med NEDC-metoden, anger biltillverkaren utsläppen som NEDC-värden.
 • Om utsläppen har mätts med WLTP-metoden, anger tillverkaren utöver WLTP-värdena också de så kallade korrelerade NEDC-värdena.

CO2-utsläppsuppgifterna finns på fordonets CoC-intyg, det vill säga intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity).

Med hjälp av CoC-intyget är det lättare att sköta bilskatte-, besiktnings- och registreringsärenden i Finland. Om säljaren av bilen inte ger dig ett CoC-intyg, kan du i efterhand beställa det från tillverkaren eller tillverkarens representant. Intyget kan vara avgiftsbelagt.

Se i tabellen vilken skattesats som motsvarar bilens CO2-utsläpp:

Om bilens utsläpp har mätts med NEDC-metoden finns skattesatsen i tabell 1 (1172/2021) (pdf).

Om bilens utsläpp har mätts med WLTP-metoden finns skattesatsen i tabell 1A (1172/2021)(pdf). I beskattningen används inte NEDC-värdet även om det finns i bilens uppgifter.

Mera information om WLTP- och NEDC-mätningsmetoderna finns på Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbplats.

Personbilar som inte är EU- och EG-typgodkända

En bil som inte är EU- eller EG-typgodkänd har inte en uppmätt CO2-utsläppsuppgift som används i beskattningen. Skattesatsen fastställs då utifrån totalmassan och drivkraften eller det CO2-utsläppsvärde som baserar sig på en CARB-beräkning. Skattesatsen finns i tabell 1 (777/2020)(pdf).

Om bilen beskattas utifrån totalmassan och drivkraften och bilen är så effektiv att kvoten av effekten (kW) och totalmassan (kg) är minst 0,15 höjs det beräknade CO2-utsläpp som finns i tabellen under totalmassa och drivkraft. Det beräknade CO2-utsläppet multipliceras med talet 1,5 och utsläppsmängden avrundas därefter till hela gram. Skattesatsen bestäms enligt detta utsläppsvärde.

Exempel: Om bilens största nettoeffekt är 257 kW och totalmassan 1570 kg, är kvoten av effekten och totalmassan 0,164 (257 kW / 1570 kg = 0,164). Bilens drivkraft är bensin. Multiplicera det beräknade CO2-utsläppet 169 g/km och avrunda produkten (1,5 x 169 g/km = 253,5 och avrunda till 254). Skattesatsen är det procenttal som motsvarar CO2-utsläppet 254 g/km, det vill säga 42,9.

Renodlade el- och vätebilar

Om personbilens drivkraft uteslutande är el eller väte, är skattesatsen 0.

EU- och EG-typgodkända personbilar

Sättet att mäta koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) påverkar bilskattesatsen. Utsläppen kan mätas med två olika metoder:

Om utsläppen har mätts med NEDC-metoden, anger biltillverkaren utsläppen som NEDC-värden.

Om utsläppen har mätts med WLTP-metoden, anger tillverkaren utsläppen utöver WLTP-värdena också med de så kallade korrelerade NEDC-värdena.

Du hittar CO2-utsläppsuppgifterna på fordonets CoC-intyg, det vill säga intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity).

Med hjälp av CoC-intyget är det lättare att sköta bilskatte-, besiktnings- och registreringsärenden i Finland. Om säljaren av bilen inte ger dig ett CoC-intyg, kan du i efterhand beställa det från tillverkaren eller tillverkarens representant. Intyget kan vara avgiftsbelagt.

Se i tabellen vilken skattesats som motsvarar bilens CO2-utsläpp:

Om bilens utsläpp har mätts med NEDC-metoden finns skattesatsen i tabell 1 (777/2020)(pdf).

Om bilens utsläpp har mätts med WLTP-metoden hittar du skattesatsen som motsvarar WLTP-utsläppsvärdet i tabell 1A (777/2020)(pdf). I beskattningen används inte NEDC-värdet även om det finns i bilens uppgifter.

Mera information om WLTP- och NEDC-mätningsmetoderna finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

Personbilar som inte är EU- och EG-typgodkända

En bil som inte är EU- eller EG-typgodkänd har inte någon uppmätt CO2-utsläppsuppgift som används i beskattningen. Skattesatsen fastställs då utifrån totalmassan och drivkraften eller det CO2-utsläppsvärde som baserar sig på en CARB-beräkning. Skattesatsen finns i tabell 1 (777/2020)(pdf).

Om bilen beskattas utifrån totalmassan och drivkraften och bilen är så effektiv att kvoten av effekten (kW) och totalmassan (kg) är minst 0,15 höjs det beräknade CO2-utsläpp som finns i tabellen under totalmassa och drivkraft. Det beräknade CO2-utsläppet multipliceras med talet 1,5 och utsläppsmängden avrundas därefter till hela gram. Skattesatsen bestäms enligt detta utsläppsvärde.

Exempel: Om bilens största nettoeffekt är 257 kW och totalmassan 1570 kg, är kvoten av effekten och totalmassan 0,164 (257kW / 1570 kg = 0,164). Bilens drivkraft är bensin. Multiplicera det beräknade CO2-utsläppet 169 g/km och avrunda produkten (1,5 x 169 g/km = 253,5 och avrunda till 254). Skattesatsen är det procenttal som motsvarar CO2-utsläppet 254 g/km, det vill säga 42,9.

Renodlade elbilar

Om personbilens drivkraft uteslutande är el, tillämpas den lägsta skattesatsen i skattetabellen på bilen, det vill säga 2,7.

EU- och EG-typgodkända personbilar

Sättet att mäta koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) påverkar bilskattesatsen. Utsläppen kan mätas med två olika metoder:

 • Om utsläppen har mätts med NEDC-metoden, anger biltillverkaren utsläppen som NEDC-värden.
 • Om utsläppen har mätts med WLTP-metoden, anger tillverkaren utsläppen utöver WLTP-värdena också med de så kallade korrelerade NEDC-värdena.

Du hittar CO2-utsläppsuppgifterna på fordonets CoC-intyg, det vill säga intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity).

Med hjälp av CoC-intyget är det lättare att sköta bilskatte-, besiktnings- och registreringsärenden i Finland. Om säljaren av bilen inte ger dig ett CoC-intyg, kan du i efterhand beställa det från tillverkaren eller tillverkarens representant. Intyget kan vara avgiftsbelagt.

Se i tabellerna vilken skattesats som motsvarar bilens CO2-utsläpp:

 • Om bilens utsläpp har mätts med NEDC-metoden finns skattesatsen i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.
 • Om bilens utsläpp har mätts med WLTP-metoden finns skattesatsen i tabell 1A (1365/2018)(pdf) och skattesatsen som motsvarar det beräknade NEDC-utsläppsvärdet i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen. Ange för beskattningen det utsläppsvärde och den utsläppsgrund enligt vilka den skattesats som bestäms är lägre.

Mera information om WLTP- och NEDC-mätningsmetoderna finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

Personbilar som inte är EG-typgodkända

En bil som inte är EU- eller EG-typgodkänd har inte en uppmätt CO2-utsläppsuppgift som används i beskattningen. Skattesatsen fastställs då utifrån totalmassan och drivkraften eller det CO2-utsläppsvärde som baserar sig på en CARB-beräkning. Skattesatsen finns i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.

Om bilen beskattas utifrån totalmassan och drivkraften och bilen är så effektiv att kvoten av effekten (kW) och totalmassan (kg) är minst 0,15 höjs det beräknade CO2-utsläpp som finns i tabellen under totalmassa och drivkraft. Det beräknade CO2-utsläppet multipliceras med talet 1,5 och utsläppsmängden avrundas därefter till hela gram. Skattesatsen bestäms enligt detta utsläppsvärde.

Exempel: Om bilens största nettoeffekt är 257 kW och totalmassan 1570 kg, är kvoten av effekten och totalmassan 0,164 (257kW / 1570 kg = 0,164). Bilens drivkraft är bensin. Multiplicera det beräknade CO2-utsläppet 169 g/km och avrunda produkten (1,5 x 169 g/km = 253,5 och avrunda till 254). Skattesatsen är det procenttal som motsvarar CO2-utsläppet 254 g/km, det vill säga 42,9.

Renodlade elbilar

Om personbilens drivkraft uteslutande är el, är skattesatsen 3,3 (den första registreringen 3–31.12.2018) eller 2,7 (den första registreringen 1.1.2019–31.12.2020).

 

 

EU- och EG-typgodkända personbilar

Sättet att mäta koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) påverkar bilskattesatsen. Utsläppen kan mätas med två olika metoder:

 • Om utsläppen har mätts med NEDC-metoden, anger biltillverkaren utsläppen som NEDC-värden.
 • Om utsläppen har mätts med WLTP-metoden, anger tillverkaren utsläppen utöver WLTP-värdena också med de så kallade korrelerade NEDC-värdena.

Du hittar CO2-utsläppsuppgifterna på fordonets CoC-intyg, det vill säga intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity).

Med hjälp av CoC-intyget är det lättare att sköta bilskatte-, besiktnings- och registreringsärenden i Finland. Om säljaren av bilen inte ger dig ett CoC-intyg, kan du i efterhand beställa det från tillverkaren eller tillverkarens representant. Intyget kan vara avgiftsbelagt.

Se i tabellerna vilken skattesats som motsvarar bilens CO2-utsläpp:

Skattesatsen som motsvarar NEDC-värdet finns i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.

Skattesatsen som motsvarar WLTP-värdet finns i tabell 1A (570/2018)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.

 • Om bilens utsläpp har mätts med NEDC-metoden finns skattesatsen i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.
 • Om bilens utsläpp har mätts med WLTP-metoden finns skattesatsen som motsvarar WLTP-utsläppsvärdet i tabell i tabell 1A (570/2018)(pdf) och skattesatsen som motsvarar det beräknade NEDC-utsläppsvärdet i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen. Ange för beskattningen det utsläppsvärde och den utsläppsgrund enligt vilka den skattesats som bestäms är lägre.

Mera information om WLTP- och NEDC-mätningsmetoderna finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

Personbilar som inte är EG-typgodkända

En bil som inte är EU- eller EG-typgodkänd har inte en uppmätt CO2-utsläppsuppgift som används i beskattningen. Skattesatsen fastställs då utifrån totalmassan och drivkraften eller det CO2-utsläppsvärde som baserar sig på en CARB-beräkning. Skattesatsen finns i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.

Om bilen beskattas utifrån totalmassan och drivkraften och bilen är så effektiv att kvoten av effekten (kW) och totalmassan (kg) är minst 0,15 höjs det beräknade CO2-utsläpp som finns i tabellen under totalmassa och drivkraft. Det beräknade CO2-utsläppet multipliceras med talet 1,5 och utsläppsmängden avrundas därefter till hela gram. Skattesatsen bestäms enligt detta utsläppsvärde.

Exempel: Om bilens största nettoeffekt är 257 kW och totalmassan 1570 kg, är kvoten av effekten och totalmassan 0,164 (257kW / 1570 kg = 0,164). Bilens drivkraft är bensin. Multiplicera det beräknade CO2-utsläppet 169 g/km och avrunda produkten (1,5 x 169 g/km = 253,5 och avrunda till 254). Skattesatsen är det procenttal som motsvarar CO2-utsläppet 254 g/km, det vill säga 42,9.

Renodlade elbilar

Om personbilens drivkraft uteslutande är el, tillämpas den lägsta skattesatsen i skattetabellen på bilen, det vill säga 3,3.

Mera information om WLTP- och NEDC-mätningsmetoderna finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

EU- och EG-typgodkända personbilar

Sättet att mäta koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) påverkar bilskattesatsen. Utsläppen kan mätas med två olika metoder:

 • Om utsläppen har mätts med NEDC-metoden, anger biltillverkaren utsläppen som NEDC-värden.
 • Om utsläppen har mätts med WLTP-metoden, anger tillverkaren utsläppen utöver WLTP-värdena också med de så kallade korrelerade NEDC-värdena.

Du hittar CO2-utsläppsuppgifterna på fordonets CoC-intyg, det vill säga intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity).

Med hjälp av CoC-intyget är det lättare att sköta bilskatte-, besiktnings- och registreringsärenden i Finland. Om säljaren av bilen inte ger dig ett CoC-intyg, kan du i efterhand beställa det från tillverkaren eller tillverkarens representant. Intyget kan vara avgiftsbelagt.

Se i tabellerna vilken skattesats som motsvarar bilens CO2-utsläpp:

Skattesatsen finns i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.

Om bilen har både ett WLTP-värde och ett NEDC-värde, ska du välja skattesatsen enligt det lägre värdet. Ange för beskattningen det utsläppsvärde enligt vilka den skattesats som bestäms är lägre.

Mera information om WLTP- och NEDC-mätningsmetoderna finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

Personbilar som inte är EG-typgodkända

En bil som inte är EU- eller EG-typgodkänd har inte en uppmätt CO2-utsläppsuppgift som används i beskattningen. Skattesatsen fastställs då utifrån totalmassan och drivkraften eller det CO2-utsläppsvärde som baserar sig på en CARB-beräkning. Skattesatsen finns i tabell 1 (1481/2015)(pdf) enligt datumet för den första registreringen.

Om bilen beskattas utifrån totalmassan och drivkraften och bilen är så effektiv att kvoten av effekten (kW) och totalmassan (kg) är minst 0,15 höjs det beräknade CO2-utsläpp som finns i tabellen under totalmassa och drivkraft. Det beräknade CO2-utsläppet multipliceras med talet 1,5 och utsläppsmängden avrundas därefter till hela gram. Skattesatsen bestäms enligt detta utsläppsvärde.

Exempel: Om bilens största nettoeffekt är 257 kW och totalmassan 1570 kg, är kvoten av effekten och totalmassan 0,164 (257kW / 1570 kg = 0,164). Bilens drivkraft är bensin. Multiplicera det beräknade CO2-utsläppet 169 g/km och avrunda produkten (1,5 x 169 g/km = 253,5 och avrunda till 254). Skattesatsen är det procenttal som motsvarar CO2-utsläppet 254 g/km.

Renodlade elbilar

Om personbilens drivkraft uteslutande är el, är skattesatsen 4,4 (den första registreringen 1.1–31.12.2016) eller 3,8 (den första registreringen 1.1–31.12.2017) eller 3,3 (den första registreringen 1.1–31.12.2018).

Skattesatsen finns i tabell 1 (1481/2015)(pdf).

EU- och EG-typgodkända personbilar

Du hittar skattesatsen i tabellen enligt bilens koldioxidutsläpp (CO2).

Personbilar som inte är EU- och EG-typgodkända

En bil som inte är EG-typgodkänd har inte en uppmätt CO2-utsläppsuppgift som används i beskattningen. Skattesatsen fastställs då utifrån totalmassan och drivkraften eller det CO2-utsläppsvärde som baserar sig på en CARB-beräkning. Skattesatsen finns i tabell 1 (1316/2011)(pdf).

Om bilen beskattas utifrån totalmassan och drivkraften och bilen är så effektiv att kvoten av effekten (kW) och totalmassan (kg) är minst 0,15 höjs det beräknade CO2-utsläpp som finns i tabellen under totalmassa och drivkraft. Det beräknade CO2-utsläppet multipliceras med talet 1,5 och utsläppsmängden avrundas därefter till hela gram. Skattesatsen bestäms enligt detta utsläppsvärde.

Exempel: Om bilens största nettoeffekt är 257 kW och totalmassan 1570 kg, är kvoten av effekten och totalmassan 0,164 (257kW / 1570 kg = 0,164).Bilens drivkraft är bensin. Multiplicera det beräknade CO2-utsläppet 169 g/km och avrunda produkten (1,5 x 169 g/km = 253,5 och avrunda till 254). Skattesatsen är det procenttal som motsvarar CO2-utsläppet 254 g/km, det vill säga 42,9.

Renodlade elbilar

Om personbilens drivkraft uteslutande är el, är skattesatsen 5,0.

EU- och EG-typgodkända personbilar

Du hittar skattesatsen i tabellen enligt bilens koldioxidutsläpp (CO2).

Jämför skattesatserna i alla tabeller och välj den lägsta skattesatsen.

Personbilar som inte är EU- och EG-typgodkända

En bil som inte är EG-typgodkänd har inte en uppmätt CO2-utsläppsuppgift som används i beskattningen. Skattesatsen fastställs då utifrån totalmassan och drivkraften eller det CO2-utsläppsvärde som baserar sig på en CARB-beräkning.

Du hittar skattesatsen i tabellen utifrån totalmassan och drivkraften eller det CO2-utsläpp som baserar sig på en CARB-beräkning.

Jämför skattesatserna i alla tabeller och välj den lägsta skattesatsen.

Om bilen beskattas utifrån totalmassan och drivkraften och bilen är så effektiv att kvoten av effekten (kW) och totalmassan (kg) är minst 0,15 höjs det beräknade CO2-utsläpp som finns i tabellen under totalmassa och drivkraft. Det beräknade CO2-utsläppet multipliceras med talet 1,5 och utsläppsmängden avrundas därefter till hela gram. Skattesatsen bestäms enligt detta utsläppsvärde.

Exempel: Om bilens största nettoeffekt är 257 kW och totalmassan 1570 kg, är kvoten av effekten och totalmassan 0,164 (257kW / 1570 kg = 0,164). Bilens drivkraft är bensin. Multiplicera det beräknade CO2-utsläppet 169 g/km och avrunda produkten (1,5 x 169 g/km = 253,5 och avrunda till 254).

CO2-värdet 254 motsvarar skattesatserna 35,9 och 42,9. Skattesatsen är det lägsta av dessa.

Renodlade elbilar

Om personbilens drivkraft uteslutande är el, tillämpas den lägsta skattesatsen i skattetabellerna på bilen, det vill säga 5,0.

Du hittar skattesatsen i tabellen enligt bilens koldioxidutsläpp (CO2).

Jämför skattesatserna i alla tabeller och välj den lägsta skattesatsen.

Alla bilar har inte en EG-godkänd uppgift om CO2-utsläpp. Skattesatsen fastställs utifrån fordonets totalmassa och drivkraft.

Du hittar skattesatsen i tabellen enligt totalmassan eller drivkraften.

Jämför skattesatserna i alla tabeller och välj den lägsta skattesatsen.

Om bilen beskattas utifrån totalmassan och drivkraften och bilen är så effektiv att kvoten av effekten (kW) och totalmassan (kg) är minst 0,15 höjs det beräknade CO2-utsläpp som finns i tabellen under totalmassa och drivkraft. Det beräknade CO2-utsläppet multipliceras med talet 1,5 och utsläppsmängden avrundas därefter till hela gram. Skattesatsen bestäms enligt detta utsläppsvärde.

Exempel: Om bilens största nettoeffekt är 257 kW och totalmassan 1570 kg, är kvoten av effekten och totalmassan 0,164 (257kW / 1570 kg = 0,164). Bilens drivkraft är bensin. Multiplicera det beräknade CO2-utsläppet 169 g/km och avrunda produkten (1,5 x 169 g/km = 253,5 och avrunda till 254).
CO2-värdet 254 motsvarar skattesatserna 29,4 och 35,9 och 42,9. Skattesatsen är det lägsta av dessa.

Renodlade elbilar

Om personbilens drivkraft uteslutande är el, tillämpas den lägsta skattesatsen i skattetabellerna på bilen, det vill säga 5,0.

Vid beskattningen av begagnade bilar som registrerats för första gången 2003–2007 används en jämförelseskattesats som grundar sig på bilmodellen. Välj skattesatsen i tabellen enligt bilens märke, modell, effekt, karossmodell och drivkraft.

Dessutom används en jämförelseskattesats som baserar sig på bilens koldioxidutsläpp (CO2) eller om utsläppsuppgifterna saknas baserar sig den använda jämförelseskattesatsen på totalmassan och drivkraften. Du hittar också jämförelseskattesatsen för din bil i dessa tabeller. Använd den lägsta jämförelseskattesatsen för din bil.

Om utsläppsuppgiften saknas och bilen är så effektiv att kvoten av effekten (kW) och totalmassan (kg) är minst 0,15 höjs det beräknade CO2-utsläppet som finns i tabellen under totalmassa och drivkraft. Det beräknade CO2-utsläppet multipliceras med talet 1,5 och utsläppsmängden avrundas därefter till hela gram. Skattesatserna som tas med i jämförelsen bestäms enligt detta utsläppsvärde.

Vid beskattningen av begagnade bilar som tagits i bruk före 1.1.2003 tillämpas modellspecifika jämförelseskattesatser.

Välj skattesatsen enligt bilmärket, bilmodellen och tidpunkten då bilen tagits i bruk.

Dessutom används en jämförelseskattesats som baserar sig på bilens koldioxidutsläpp (CO2) eller om utsläppsuppgifterna saknas baserar sig den använda jämförelseskattesatsen på totalmassan och drivkraften. Du hittar också jämförelseskattesatsen i dessa tabeller. Använd den lägsta jämförelseskattesatsen för din bil. 

Om utsläppsuppgiften saknas och bilen är så effektiv att kvoten av effekten (kW) och totalmassan (kg) är minst 0,15 höjs det beräknade CO2-utsläppet som finns i tabellen under totalmassa och drivkraft. Det beräknade CO2-utsläppet multipliceras med talet 1,5 och utsläppsmängden avrundas därefter till hela gram. Skattesatserna som tas med i jämförelsen bestäms enligt detta utsläppsvärde.

Bilskatt har tagits ut sedan 1958. Eftersom ingen skatt tagits ut före 1958 är skattesatsen 0 %.


Motorcykel och annat fordon i L-klass

Välj ibruktagningstid

Bilskatten bestäms utifrån motorns cylindervolym eller drivkraften för fordonet.

StorlekSkattesats
högst 130 cm3 9,8 %
131–255 cm3 12,2 %
256–355 cm3 15,9 %
356–505 cm3 19,5 %
506–755 cm3 22,0 %
minst 756 cm3 24,4 %
eldrivet fordon i kategori L 9,8 %

Bilskatten bestäms utifrån motorns cylindervolym eller drivkraften för fordonet.

StorlekSkattesats
högst 130 cm3 9,8 %
131–255 cm3 12,2 %
256–355 cm3 15,9 %
356–505 cm3 19,5 %
506–755 cm3 22,0 %
minst 756 cm3 24,4 %
eldrivet fordon i kategori L 12,2 %

Bilskatten bestäms utifrån motorns cylindervolym eller drivkraften för fordonet.

StorlekSkattesats
högst 130 cm3 8 %
131–255 cm3 10 %
256–355 cm3 13 %
356–505 cm3 16 %
506–755 cm3 18 %
minst 756 cm3 20 %
eldrivet fordon i kategori L 10 %

Vid beskattningen av begagnade fordon som tagits i bruk före 1.1.2003 har det fastställts modellspecifika jämförelseskattesatser som ska tillämpas.

Skattesatsen bestäms enligt fordonsmärket, motorstorleken och ibruktagandetidpunkten. Den modellseriespecifika skattesatsen har definierats som den lägsta skatteandelen för ibruktagandetidpunkten i fråga.

Om det för fordonet inte finns någon skattesats i tabellen, bestäms skatteandelen utifrån motorns cylindervolym eller drivkraften för fordonet.

StorlekSkattesats
högst 130 cm3 9 %
131–255 cm3 12 %
256–355 cm3 15 %
356–505 cm3 16 %
506–755 cm3 19 %
minst 756 cm3 21 %
eldrivet fordon i kategori L 12 %

Skattesatsen för en motorcykel som tagits i bruk före 1974 är 8 %.

Bilskatt har tagits ut sedan 1958. Eftersom ingen skatt tagits ut före 1958 är skattesatsen 0 %.

 

Paketbil

Skattesatsen för en paketbil bestäms enligt full eller nedsatt skatt.

Välj nedsatt skatt om paketbilen uppfyller förutsättningarna för nedsatt skatt (Finlex).

Välj annars skattesatsen enligt full skatt.

Anvisningen uppdateras för tillfället.

Välj ibruktagningstid

EG-typgodkända paketbilar

Det sätt på vilket koldioxidutsläppen har mätts påverkar bilskattesatsen. Utsläpp kan mätas på två olika sätt.

 • För fordon som tagits i bruk före 1.9.2018 har utsläppen mätts med NEDC-metoden.
 • För fordon som tagits i bruk efter 1.9.2018 har utsläppen mätts med WLTP-metoden och angetts också som det s.k. korrelerade NEDC-värdet.

Båda utsläppsuppgifterna finns på fordonets CoC-intyg, dvs. intyg om överensstämmelse (Certificate of Conformity).

CoC-intyget underlättar skötseln av bilskatte-, besiktnings- och registreringsärenden i Finland. Du får CoC-intyget i efterhand genom att beställa det från tillverkaren eller tillverkarens representant. Intyget kan vara avgiftsbelagt.

Se i tabellerna vilken skattesats som motsvarar din bil

Skattesatsen som motsvarar NEDC-värdet finns i tabell 1 (1481/2015)

 • Om fordonets utsläpp har mätts med NEDC-metoden kan du välja skattesatsen endast i tabell 1 (1481/2015). Du kan inte göra någon jämförelse.

Skattesatsen som motsvarar WLTP-värdet finns i tabell 1A (1365/2018)

 • Om utsläppen fordonets utsläpp har mätts med WLTP-metoden kan du välja om du använder utsläppsgrunden enligt WLTP-värdet eller enligt det korrelerade NEDC-värdet. Välj den lägre skattesatsen i tabellerna.

Paketbilar som inte är EG-typgodkända

Ett fordon som inte är EG-typgodkänt har inte en uppmätt CO2-utsläppsuppgift. Skattesatsen för fordonet fastställs på grundval av fordonets totalmassa och drivkraft eller CO2-utsläppen som baserar sig på beräkningen av koldioxidutsläpp (CARB). Skattesatsen finns i tabell 1 (1481/2015).

Ytterligare information om skillnaderna mellan WLTP- och NEDC-mätningen finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

Paketbilar med nedsatt skatt

Efter att du fastställt skattesatsen för paketbilen och paketbilen uppfyller kraven för nedsatt skatt, dra av från skattesatsen den skattesats som grundar sig på fordonets totalmassa.

 • När skattesatsen har fastställts utgående från tabell 1A, sök nedsättningsprocenten som baserar sig på fordonets totalmassa i tabell 2A (570/2018).
 • När skattesatsen har fastställts utgående från tabell 1, sök nedsättningsprocenten som baserar sig på fordonets totalmassa i tabell 2 (1316/2011).

Bilskatten för tiden 1.9.2018–31.12.2018 är minst 3,3 % och fr.o.m. 1.1.2019 minst 2,7 %.

EG-typgodkända paketbilar

Det sätt på vilket koldioxidutsläppen har mätts påverkar bilskattesatsen. Utsläpp kan mätas på två olika sätt.

 • För fordon som tagits i bruk före 1.9.2018 har utsläppen mätts med NEDC-metoden.
 • För fordon som tagits i bruk efter 1.9.2018 har utsläppen mätts med WLTP-metoden och angetts också som det s.k. korrelerade NEDC-värdet.

Båda utsläppsuppgifterna finns på fordonets CoC-intyg, dvs. intyg om överensstämmelse (Certificate of Conformity).

CoC-intyget underlättar skötseln av bilskatte-, besiktnings- och registreringsärenden i Finland. Du får CoC-intyget i efterhand genom att beställa det från tillverkaren eller tillverkarens representant. Intyget kan vara avgiftsbelagt.

Se i tabellerna vilken skattesats som motsvarar din bil

Skattesatsen som motsvarar NEDC-värdet finns i tabell 1 (1481/2015)

 • Om fordonets utsläpp har mätts med NEDC-metoden kan du välja skattesatsen endast i tabell 1 (1481/2015). Du kan inte göra någon jämförelse.

Skattesatsen som motsvarar WLTP-värdet finns i tabell 1A (570/2018)

 • Om utsläppen fordonets utsläpp har mätts med WLTP-metoden kan du välja om du använder utsläppsgrunden enligt WLTP-värdet eller enligt det korrelerade NEDC-värdet. Välj den lägre skattesatsen i tabellerna.

Paketbilar som inte är EG-typgodkända

Ett fordon som inte är EG-typgodkänt har inte en uppmätt CO2-utsläppsuppgift. Skattesatsen för fordonet fastställs på grundval av fordonets totalmassa och drivkraft eller CO2-utsläppen som baserar sig på beräkningen av koldioxidutsläpp (CARB). Skattesatsen finns i tabell 1 (1481/2015).

Ytterligare information om skillnaderna mellan WLTP- och NEDC-mätningen finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

Paketbilar med nedsatt skatt

Efter att du fastställt skattesatsen för paketbilen och paketbilen uppfyller kraven för nedsatt skatt, dra av från skattesatsen den skattesats som grundar sig på fordonets totalmassa.

 • När skattesatsen har fastställts utgående från tabell 1A, sök nedsättningsprocenten som baserar sig på fordonets totalmassa i tabell 2A (570/2018).
 • När skattesatsen har fastställts utgående från tabell 1, sök nedsättningsprocenten som baserar sig på fordonets totalmassa i tabell 2 (1316/2011).

Bilskatten för tiden 1.9.2018–31.12.2018 är minst 3,3 %.

Full skatt

Skattesatsen fastställs enligt fordonets koldioxidutsläpp. Skatteförvaltningen tillämpar skattesatserna i skattetabell 1 (1481/2015) enligt den tidpunkt då fordonet togs i bruk.

Nedsatt skatt

I skattetabell 1 ser du skattesatsen som fastställs enligt tidpunkten då fordonet togs i bruk och koldioxidutsläppet. I skattetabell 2 ser du ett tal som baserar sig på fordonets totalmassa. Dra av från skattesatsen enligt skattetabell 1 det tal som finns i skattetabell 2, om förutsättningarna för nedsättningen uppfylls.

Skattesatsen är minst den lägsta skatteandelen i tabell 1 enligt den tidpunkt då fordonet togs i bruk.

Full skatt

Skattesatsen fastställs enligt fordonets koldioxidutsläpp. Skatteförvaltningen tillämpar skattesatsen enligt skattetabell 1 (1316/2011).

Nedsatt skatt

I skattetabell 1 ser du skattesatsen som baserar sig på fordonets koldioxidutsläpp. I skattetabell 2 ser du ett tal som baserar sig på fordonets totalmassa. Dra av från skattesatsen enligt skattetabell 1 det tal som finns i skattetabell 2, om förutsättningarna för nedsättningen uppfylls. Skattesatsen är minst 5 %.

Full skatt

Skattesatsen fastställs enligt fordonets koldioxidutsläpp. Skatteförvaltningen tillämpar den lägsta skattesatsen enligt fordonets koldioxidutsläpp med vilken ett nytt eller begagnat importfordon beskattats.

Nedsatt skatt

I skattetabell 1 ser du skattesatsen som baserar sig på fordonets koldioxidutsläpp. I skattetabell 2 ser du ett tal som baserar sig på fordonets totalmassa. Dra av från skattesatsen enligt skattetabell 1 det tal som finns i skattetabell 2, om förutsättningarna för nedsättningen uppfylls. Skatteförvaltningen tillämpar den lägsta skattesatsen med vilken ett nytt eller begagnat importfordon beskattats.

Beskattningsvärdet har i allmänhet grundat sig på det av importören betalade anskaffningspriset som utökats med eventuell tull. Alternativt har beskattningsvärdet grundat sig på ett i Finland tillverkat fordons försäljningspris för vilket tillverkarfabriken har sålt bilen vidare. Det framgår inte av bilskattelagen vad skattens andel av ett nytt fordons värde i detaljhandeln är vid beskattning baserad på anskaffningsvärdet.

Full skatt

Skattesatsen är 25 %.

Om ett likadant fordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabell 1 i lagarna 5/2009 och 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats.

Nedsatt skatt

Skattesatsen är 16 %.

Om ett likadant fordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabellerna 1 och 2 i lagarna 5/2009 och 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats som jämförelseprocent.

Beskattningsvärdet har i allmänhet grundat sig på det av importören betalade anskaffningspriset som utökats med eventuell tull. Alternativt har beskattningsvärdet grundat sig på ett i Finland tillverkat fordons försäljningspris för vilket tillverkarfabriken har sålt bilen vidare. Det framgår inte av bilskattelagen vad skattens andel av ett nytt fordons värde i detaljhandeln är vid beskattning baserad på anskaffningsvärdet.

Vid beskattningen av begagnade fordon som tagits i bruk före 1.1.2003 ska modellspecifika jämförelseskattesatser tillämpas.

När Skatteförvaltningen fastställer skattesatsen betraktas som ett likadant fordon en bil som motsvarar det fordon som ska beskattas vad gäller märke, modell och tidpunkten för ibruktagandet.

Uppgifterna i tabellen baserar sig på de skatteandelar som använts vid beskattningen som fastställts enligt bilskattelagen (266/2003).

Jämförelseskattesatsen för en modellserie har bestämts enligt den lägsta skatteandelen som fastställts av Skatteförvaltningen vid ibruktagandetidpunkten i fråga.

Skatteförvaltningen publicerar i en tabell de fastställda jämförelseskattesatserna för beskattning av bilar tagna i bruk före 1.1.2003.

Full skatt

För begagnade paketbilar, som tillverkats före 1.1.2003 och för vilka det inte publiceras jämförelseprocenter i tabellen, kan skattesatsen anses vara 25 procent av beskattningsvärdet.

Om ett likadant fordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabell 1 i lagarna 5/2009 och 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats.

Nedsatt skatt

För begagnade paketbilar, som tillverkats före 1.1.2013 och för vilka det inte publiceras några skattesatser i tabellen, kan skattesatsen anses vara 16 %.

Om ett likadant fordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabell 1 i lagarna 5/2009 och 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats.

Beskattningsvärdet för fordonet har i allmänhet grundat sig på det av importören betalade anskaffningspriset som utökats med eventuell tull. Alternativt har beskattningsvärdet grundat sig på ett i Finland tillverkat fordons försäljningspris för vilket tillverkarfabriken har sålt bilen vidare. Det framgår inte av bilskattelagen vad skattens andel av ett nytt fordons värde i detaljhandeln är vid beskattning baserad på anskaffningsvärdet.

Full skatt

Skattesatsen är 25 procent av beskattningsvärdet.

Om ett likadant fordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabell 1 i lagarna 5/2009 och 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats.

Nedsatt skatt

Före 3.5.1993 var paketbilar under vissa förutsättningar befriade från bilskatt. Om en paketbil har tagits i bruk före 3.5.1993 och den uppfyller förutsättningarna för skattefrihet som rådde när den togs i bruk är skattesatsen 0 %

Bilskatt har tagits ut sedan 1958. Eftersom ingen skatt tagits ut före 1958 är skattesatsen 0 %.

Sidan har senast uppdaterats 21.2.2022