Fordonsskattesats

 Personbil

 Motorcykel och annat fordon i L-klass 

 Paketbil

Personbil

Så här hittar du rätt skattesats:

 • Välj först ibruktagandetidpunkten som motsvarar det datum då din bil för första gången togs i bruk.
 • Sök sedan i tabellen skattesatsen som motsvarar koldioxidutsläppet (CO2) för din bil. Om du inte har ett utsläppsvärde (CO2) för ditt fordon ska du använda skattesatsen som baserar sig på bilens totalmassa och drivkraft, se skattetabell 1.
 • Om det finns flera tabeller ska du jämföra skattesatserna i tabellerna och välja den lägsta skattesatsen.

På äldre bilar kan man tillämpa CO2-tabeller och dessutom tabellen för bilmodellen.

Välj ibruktagningstid

EG-typgodkända personbilar

Det sätt på vilket koldioxidutsläppen har mätts påverkar bilskattesatsen. Utsläpp kan mätas på två olika sätt.

 • För fordon som tagits i bruk före 1.9.2018 har utsläppen mätts med NEDC-metoden.
 • För fordon som tagits i bruk efter 1.9.2018 har utsläppen mätts med WLTP-metoden och angetts också som det s.k. korrelerade NEDC-värdet.

Båda utsläppsuppgifterna finns på fordonets CoC-intyg, dvs. intyg om överensstämmelse (Certificate of Conformity).

CoC-intyget underlättar skötseln av bilskatte-, besiktnings- och registreringsärenden i Finland. Du får CoC-intyget i efterhand genom att beställa det från tillverkaren eller tillverkarens representant. Intyget kan vara avgiftsbelagt.

Se i tabellerna vilken skattesats som motsvarar din bil

Skattesatsen som motsvarar NEDC-värdet finns i tabell 1 (1481/2015)

 • Om fordonets utsläpp har mätts med NEDC-metoden kan du välja skattesatsen endast i tabell 1 (1481/2015). Du kan inte göra någon jämförelse.

Skattesatsen som motsvarar WLTP-värdet finns i tabell 1A (1365/2018)

 • Om utsläppen fordonets utsläpp har mätts med WLTP-metoden kan du välja om du använder utsläppsgrunden enligt WLTP-värdet eller enligt det korrelerade NEDC-värdet. Välj den lägre skattesatsen i tabellerna.

Personbilar som inte är EG-typgodkända

Ett fordon som inte är EG-typgodkänt har inte en uppmätt CO2-utsläppsuppgift. Skattesatsen för fordonet fastställs på grundval av fordonets totalmassa och drivkraft eller CO2-utsläppen som baserar sig på beräkningen av koldioxidutsläpp (CARB). Skattesatsen finns i tabell 1 (1481/2015).

Ytterligare information om skillnaderna mellan WLTP- och NEDC-mätningen finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

 

EG-typgodkända personbilar

Det sätt på vilket koldioxidutsläppen har mätts påverkar bilskattesatsen. Utsläpp kan mätas på två olika sätt.

 • För fordon som tagits i bruk före 1.9.2018 har utsläppen mätts med NEDC-metoden.
 • För fordon som tagits i bruk efter 1.9.2018 har utsläppen mätts med WLTP-metoden och angetts också som det s.k. korrelerade NEDC-värdet.

Båda utsläppsuppgifterna finns på fordonets CoC-intyg, dvs. intyg om överensstämmelse (Certificate of Conformity).

CoC-intyget underlättar skötseln av bilskatte-, besiktnings- och registreringsärenden i Finland. Du får CoC-intyget i efterhand genom att beställa det från tillverkaren eller tillverkarens representant. Intyget kan vara avgiftsbelagt.

Se i tabellerna vilken skattesats som motsvarar din bil

Skattesatsen som motsvarar NEDC-värdet finns i tabell 1 (1481/2015)

 • Om fordonets utsläpp har mätts med NEDC-metoden kan du välja skattesatsen endast i tabell 1 (1481/2015). Du kan inte göra någon jämförelse.

Skattesatsen som motsvarar WLTP-värdet finns i tabell 1A (570/2018)

 • Om utsläppen fordonets utsläpp har mätts med WLTP-metoden kan du välja om du använder utsläppsgrunden enligt WLTP-värdet eller enligt det korrelerade NEDC-värdet. Välj den lägre skattesatsen i tabellerna.

Personbilar som inte är EG-typgodkända

Ett fordon som inte är EG-typgodkänt har inte en uppmätt CO2-utsläppsuppgift. Skattesatsen för fordonet fastställs på grundval av fordonets totalmassa och drivkraft eller CO2-utsläppen som baserar sig på beräkningen av koldioxidutsläpp (CARB). Skattesatsen finns i tabell 1 (1481/2015).

Ytterligare information om skillnaderna mellan WLTP- och NEDC-mätningen finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

 

Välj skattesatsen enligt fordonets ibruktagandetidpunkt och koldioxidutsläpp (CO2). Om bilen har både ett WLTP-värde och ett NEDC-värde väljer du skattesatsen enligt det lägre värdet.

Välj skattesatsen enligt fordonets koldioxidutsläpp (CO2).

Välj skattesatsen enligt fordonets koldioxidutsläpp (CO2).

Om det finns flera tabeller ska du jämföra skattesatserna i alla tabeller och välja den lägsta skattesatsen.

Välj skattesatsen enligt fordonets koldioxidutsläpp (CO2).

Om det finns flera tabeller ska du jämföra skattesatserna i tabellerna och välja den lägsta skattesatsen.

I beskattningen av begagnade bilar som tagits i bruk åren 2003–2007 används en jämförelseprocent som grundar sig på bilmodellen. Välj skattesatsen enligt fordonets märke, modell, slagvolym, karossmodell och drivkraft.

Om det finns flera tabeller ska du jämföra skattesatserna i tabellerna och välja den lägsta skattesatsen.

Vid beskattningen av fordon som tagits i bruk före 1.1.2003 har det fastställts modellspecifika jämförelseskattesatser som ska tillämpas.

Välj skattesatsen enligt bilmärket, -modellen och ibruktagandetidpunkten.

Om det finns flera tabeller ska du jämföra skattesatserna i tabellerna och välja den lägsta skattesatsen.

Bilskatt har tagits ut sedan 1958. Eftersom ingen skatt tagits ut före 1958 är skattesatsen 0 %.


Motorcykel och annat fordon i L-klass

Välj ibruktagningstid

Bilskatten bestäms utifrån motorns cylindervolym eller drivkraften för fordonet.

StorlekSkattesats
högst 130 cm3 9,8 %
131–255 cm3 12,2 %
256–355 cm3 15,9 %
356–505 cm3 19,5 %
506–755 cm3 22,0 %
minst 756 cm3 24,4 %
eldrivet fordon i kategori L 9,8 %

Bilskatten bestäms utifrån motorns cylindervolym eller drivkraften för fordonet.

StorlekSkattesats
högst 130 cm3 9,8 %
131–255 cm3 12,2 %
256–355 cm3 15,9 %
356–505 cm3 19,5 %
506–755 cm3 22,0 %
minst 756 cm3 24,4 %
eldrivet fordon i kategori L 12,2 %

Bilskatten bestäms utifrån motorns cylindervolym eller drivkraften för fordonet.

StorlekSkattesats
högst 130 cm3 8 %
131–255 cm3 10 %
256–355 cm3 13 %
356–505 cm3 16 %
506–755 cm3 18 %
minst 756 cm3 20 %
eldrivet fordon i kategori L 10 %

Vid beskattningen av begagnade fordon som tagits i bruk före 1.1.2003 har det fastställts modellspecifika jämförelseskattesatser som ska tillämpas.

Skattesatsen bestäms enligt fordonsmärket, motorstorleken och ibruktagandetidpunkten. Den modellseriespecifika skattesatsen har definierats som den lägsta skatteandelen för ibruktagandetidpunkten i fråga.

Om det för fordonet inte finns någon skattesats i tabellen, bestäms skatteandelen utifrån motorns cylindervolym eller drivkraften för fordonet.

StorlekSkattesats
högst 130 cm3 9 %
131–255 cm3 12 %
256–355 cm3 15 %
356–505 cm3 16 %
506–755 cm3 19 %
minst 756 cm3 21 %
eldrivet fordon i kategori L 12 %

Skattesatsen för en motorcykel som tagits i bruk före 1974 är 8 %.

Bilskatt har tagits ut sedan 1958. Eftersom ingen skatt tagits ut före 1958 är skattesatsen 0 %.

 

 

Paketbil

Skattesatsen för en paketbil bestäms enligt full eller nedsatt skatt.

Välj nedsatt skatt om paketbilen uppfyller förutsättningarna för nedsatt skatt (Finlex).

Välj annars skattesatsen enligt full skatt.

Välj ibruktagningstid

EG-typgodkända paketbilar

Det sätt på vilket koldioxidutsläppen har mätts påverkar bilskattesatsen. Utsläpp kan mätas på två olika sätt.

 • För fordon som tagits i bruk före 1.9.2018 har utsläppen mätts med NEDC-metoden.
 • För fordon som tagits i bruk efter 1.9.2018 har utsläppen mätts med WLTP-metoden och angetts också som det s.k. korrelerade NEDC-värdet.

Båda utsläppsuppgifterna finns på fordonets CoC-intyg, dvs. intyg om överensstämmelse (Certificate of Conformity).

CoC-intyget underlättar skötseln av bilskatte-, besiktnings- och registreringsärenden i Finland. Du får CoC-intyget i efterhand genom att beställa det från tillverkaren eller tillverkarens representant. Intyget kan vara avgiftsbelagt.

Se i tabellerna vilken skattesats som motsvarar din bil

Skattesatsen som motsvarar NEDC-värdet finns i tabell 1 (1481/2015)

 • Om fordonets utsläpp har mätts med NEDC-metoden kan du välja skattesatsen endast i tabell 1 (1481/2015). Du kan inte göra någon jämförelse.

Skattesatsen som motsvarar WLTP-värdet finns i tabell 1A (1365/2018)

 • Om utsläppen fordonets utsläpp har mätts med WLTP-metoden kan du välja om du använder utsläppsgrunden enligt WLTP-värdet eller enligt det korrelerade NEDC-värdet. Välj den lägre skattesatsen i tabellerna.

Paketbilar som inte är EG-typgodkända

Ett fordon som inte är EG-typgodkänt har inte en uppmätt CO2-utsläppsuppgift. Skattesatsen för fordonet fastställs på grundval av fordonets totalmassa och drivkraft eller CO2-utsläppen som baserar sig på beräkningen av koldioxidutsläpp (CARB). Skattesatsen finns i tabell 1 (1481/2015).

Ytterligare information om skillnaderna mellan WLTP- och NEDC-mätningen finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

Paketbilar med nedsatt skatt

Efter att du fastställt skattesatsen för paketbilen och paketbilen uppfyller kraven för nedsatt skatt, dra av från skattesatsen den skattesats som grundar sig på fordonets totalmassa.

 • När skattesatsen har fastställts utgående från tabell 1A, sök nedsättningsprocenten som baserar sig på fordonets totalmassa i tabell 2A (570/2018).
 • När skattesatsen har fastställts utgående från tabell 1, sök nedsättningsprocenten som baserar sig på fordonets totalmassa i tabell 2 (1316/2011).

Bilskatten för tiden 1.9.2018–31.12.2018 är minst 3,3 % och fr.o.m. 1.1.2019 minst 2,7 %.

EG-typgodkända paketbilar

Det sätt på vilket koldioxidutsläppen har mätts påverkar bilskattesatsen. Utsläpp kan mätas på två olika sätt.

 • För fordon som tagits i bruk före 1.9.2018 har utsläppen mätts med NEDC-metoden.
 • För fordon som tagits i bruk efter 1.9.2018 har utsläppen mätts med WLTP-metoden och angetts också som det s.k. korrelerade NEDC-värdet.

Båda utsläppsuppgifterna finns på fordonets CoC-intyg, dvs. intyg om överensstämmelse (Certificate of Conformity).

CoC-intyget underlättar skötseln av bilskatte-, besiktnings- och registreringsärenden i Finland. Du får CoC-intyget i efterhand genom att beställa det från tillverkaren eller tillverkarens representant. Intyget kan vara avgiftsbelagt.

Se i tabellerna vilken skattesats som motsvarar din bil

Skattesatsen som motsvarar NEDC-värdet finns i tabell 1 (1481/2015)

 • Om fordonets utsläpp har mätts med NEDC-metoden kan du välja skattesatsen endast i tabell 1 (1481/2015). Du kan inte göra någon jämförelse.

Skattesatsen som motsvarar WLTP-värdet finns i tabell 1A (570/2018)

 • Om utsläppen fordonets utsläpp har mätts med WLTP-metoden kan du välja om du använder utsläppsgrunden enligt WLTP-värdet eller enligt det korrelerade NEDC-värdet. Välj den lägre skattesatsen i tabellerna.

Paketbilar som inte är EG-typgodkända

Ett fordon som inte är EG-typgodkänt har inte en uppmätt CO2-utsläppsuppgift. Skattesatsen för fordonet fastställs på grundval av fordonets totalmassa och drivkraft eller CO2-utsläppen som baserar sig på beräkningen av koldioxidutsläpp (CARB). Skattesatsen finns i tabell 1 (1481/2015).

Ytterligare information om skillnaderna mellan WLTP- och NEDC-mätningen finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

Paketbilar med nedsatt skatt

Efter att du fastställt skattesatsen för paketbilen och paketbilen uppfyller kraven för nedsatt skatt, dra av från skattesatsen den skattesats som grundar sig på fordonets totalmassa.

 • När skattesatsen har fastställts utgående från tabell 1A, sök nedsättningsprocenten som baserar sig på fordonets totalmassa i tabell 2A (570/2018).
 • När skattesatsen har fastställts utgående från tabell 1, sök nedsättningsprocenten som baserar sig på fordonets totalmassa i tabell 2 (1316/2011).

Bilskatten för tiden 1.9.2018–31.12.2018 är minst 3,3 %.

Full skatt

Skattesatsen fastställs enligt fordonets koldioxidutsläpp. Skatteförvaltningen tillämpar skattesatserna i skattetabell 1 (1481/2015) enligt den tidpunkt då fordonet togs i bruk.

Nedsatt skatt

I skattetabell 1 ser du skattesatsen som fastställs enligt tidpunkten då fordonet togs i bruk och koldioxidutsläppet. I skattetabell 2 ser du ett tal som baserar sig på fordonets totalmassa. Dra av från skattesatsen enligt skattetabell 1 det tal som finns i skattetabell 2, om förutsättningarna för nedsättningen uppfylls.

Skattesatsen är minst den lägsta skatteandelen i tabell 1 enligt den tidpunkt då fordonet togs i bruk.

Full skatt

Skattesatsen fastställs enligt fordonets koldioxidutsläpp. Skatteförvaltningen tillämpar skattesatsen enligt skattetabell 1 (1316/2011).

Nedsatt skatt

I skattetabell 1 ser du skattesatsen som baserar sig på fordonets koldioxidutsläpp. I skattetabell 2 ser du ett tal som baserar sig på fordonets totalmassa. Dra av från skattesatsen enligt skattetabell 1 det tal som finns i skattetabell 2, om förutsättningarna för nedsättningen uppfylls. Skattesatsen är minst 5 %.

Full skatt

Skattesatsen fastställs enligt fordonets koldioxidutsläpp. Skatteförvaltningen tillämpar den lägsta skattesatsen enligt fordonets koldioxidutsläpp med vilken ett nytt eller begagnat importfordon beskattats.

Nedsatt skatt

I skattetabell 1 ser du skattesatsen som baserar sig på fordonets koldioxidutsläpp. I skattetabell 2 ser du ett tal som baserar sig på fordonets totalmassa. Dra av från skattesatsen enligt skattetabell 1 det tal som finns i skattetabell 2, om förutsättningarna för nedsättningen uppfylls. Skatteförvaltningen tillämpar den lägsta skattesatsen med vilken ett nytt eller begagnat importfordon beskattats.

Beskattningsvärdet har i allmänhet grundat sig på det av importören betalade anskaffningspriset som utökats med eventuell tull. Alternativt har beskattningsvärdet grundat sig på ett i Finland tillverkat fordons försäljningspris för vilket tillverkarfabriken har sålt bilen vidare. Det framgår inte av bilskattelagen vad skattens andel av ett nytt fordons värde i detaljhandeln är vid beskattning baserad på anskaffningsvärdet.

Full skatt

Skattesatsen är 25 %.

Om ett likadant fordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabell 1 i lagarna 5/2009 och 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats.

Nedsatt skatt

Skattesatsen är 16 %.

Om ett likadant fordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabellerna 1 och 2 i lagarna 5/2009 och 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats som jämförelseprocent.

Beskattningsvärdet har i allmänhet grundat sig på det av importören betalade anskaffningspriset som utökats med eventuell tull. Alternativt har beskattningsvärdet grundat sig på ett i Finland tillverkat fordons försäljningspris för vilket tillverkarfabriken har sålt bilen vidare. Det framgår inte av bilskattelagen vad skattens andel av ett nytt fordons värde i detaljhandeln är vid beskattning baserad på anskaffningsvärdet.

Vid beskattningen av begagnade fordon som tagits i bruk före 1.1.2003 ska modellspecifika jämförelseskattesatser tillämpas.

När Skatteförvaltningen fastställer skattesatsen betraktas som ett likadant fordon en bil som motsvarar det fordon som ska beskattas vad gäller märke, modell och tidpunkten för ibruktagandet.

Uppgifterna i tabellen baserar sig på de skatteandelar som använts vid beskattningen som fastställts enligt bilskattelagen (266/2003).

Jämförelseskattesatsen för en modellserie har bestämts enligt den lägsta skatteandelen som fastställts av Skatteförvaltningen vid ibruktagandetidpunkten i fråga.

Skatteförvaltningen publicerar i en tabell de fastställda jämförelseskattesatserna för beskattning av bilar tagna i bruk före 1.1.2003.

Full skatt

För begagnade paketbilar, som tillverkats före 1.1.2003 och för vilka det inte publiceras jämförelseprocenter i tabellen, kan skattesatsen anses vara 25 procent av beskattningsvärdet.

Om ett likadant fordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabell 1 i lagarna 5/2009 och 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats.

Nedsatt skatt

För begagnade paketbilar, som tillverkats före 1.1.2013 och för vilka det inte publiceras några skattesatser i tabellen, kan skattesatsen anses vara 16 %.

Om ett likadant fordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabell 1 i lagarna 5/2009 och 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats.

Beskattningsvärdet för fordonet har i allmänhet grundat sig på det av importören betalade anskaffningspriset som utökats med eventuell tull. Alternativt har beskattningsvärdet grundat sig på ett i Finland tillverkat fordons försäljningspris för vilket tillverkarfabriken har sålt bilen vidare. Det framgår inte av bilskattelagen vad skattens andel av ett nytt fordons värde i detaljhandeln är vid beskattning baserad på anskaffningsvärdet.

Full skatt

Skattesatsen är 25 procent av beskattningsvärdet.

Om ett likadant fordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabell 1 i lagarna 5/2009 och 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats.

Nedsatt skatt

Före 3.5.1993 var paketbilar under vissa förutsättningar befriade från bilskatt. Om en paketbil har tagits i bruk före 3.5.1993 och den uppfyller förutsättningarna för skattefrihet som rådde när den togs i bruk är skattesatsen 0 %

Bilskatt har tagits ut sedan 1958. Eftersom ingen skatt tagits ut före 1958 är skattesatsen 0 %.