Anmälan om temporär skattefri användning av fordon

En person bosatt i Finland kan utan att betala skatt tillfälligt använda ett importerat fordon högst 14 dagar en gång per kalenderår, om fordonet är registrerat i en annan EES-stat. Skattefriheten gäller import av ett fordon för eget bruk. Fordonet registreras inte i Finland.

Bekanta dig med anvisningarna på denna sida innan du gör en elektronisk ansökan och försäkra dig om att det inte handlar om någon annan situation med tillfällig skattefri användning av fordon.

Anvisning: Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland 

Gå till tjänsten

Anmälan om skattefri användning av EES-fordon görs elektroniskt

 • Innan fordonet tas i bruk i Finland (det lönar sig att göra detta i god tid i förväg. En senare tidpunkt kan uppges för dagen för ibruktagande)
 • För en användningsperiod en gång per kalenderår (gäller samma fordon)
 • Användningsperiodens längd är högst 14 dagar (användningsperioden kan inte delas upp).

Förutsättningar för användning av fordonet

 • Den som fyllt i anmälan har själv importerat fordonet till Finland (skattefri användningsrätt gäller inte ett fordon som någon annan än personen själv eller en familjemedlem importerat)
 • Fordonet har en gällande registrering i en annan EES-stat
 • Fordonets trafikförsäkring är i kraft i Finland
 • Fordonet är trafikdugligt i Finland. Mera information www.trafi.fi

Familjemedlemmars användningsrätt

 • Anmälarens familjemedlemmar kan endast använda samma fordon under en användningsperiod per kalenderår
 • Som familj räknas i regel personer som bor i samma hushåll: anmälaren, hens make/maka, sambo eller registrerade partner samt deras ogifta barn.

Elektronisk anmälan – uppgifter som ska anges

 • Anmälaren identifierar sig med nätbankskoder (i anmälan handläggs konfidentiell information)
 • Adressuppgifter och telefonnummer
 • E-postadress (bekräftelsen skickas automatiskt till angiven e-postadress)
 • Fordonsuppgifter (märke, modell, fordonskategori, tillverkningsnummer, registreringstecken och registeringsland)
 • Fordonets ibruktagningsdag  
 • Sista dagen för användning av fordonet (högst 14 dagar från den första dagen).

Anmälan bekräftas automatiskt i programmet.

Observera att man alltid måste identifiera sig för att kunna hämta bekräftelsen via en e-postlänk eller ur systemet.

Egna anmälningar i den elektroniska tjänsten

 • Du kan bläddra igenom dina egna anmälningar i systemet (anmälningar för innevarande och föregående kalenderår)
 • Du kan ändra uppgifter i anmälan om det finns felaktigheter eller om du behöver byta ibruktagningsdag eller den sista dagen för användning av fordonet.  
 • Du kan bara ändra uppgifter i anmälan innan fordonet tagits i bruk (status: kommer att träda i kraft).

Efter anmälan om ibruktagande av fordon

 • Anmälan som Skatteförvaltningen har bekräftat ska finnas i fordonet i läsbar form, antingen som utskrift eller på en mobil enhet. Vi rekommenderar att bekräftelsen skrivs ut.
 • Föraren ska på begäran visa upp bekräftelsen av anmälan till trafikövervakande myndighet. Myndigheten kan dessutom begära en utredning över importen av fordonet till Finland.
 • Användningstiden för fordonet kan inte förlängas med förflyttningstillstånd om fordonets EES-registrering håller på att löpa ut (användningsrätten upphör)

Den som använder fordonet ska säkerställa att förutsättningarna för den skattefria användningen av fordonet föreligger.

Webbläsare och apparater som stöder den elektroniska tjänsten

Webbtjänster stöds av följande webbläsarprogram och deras versioner: Internet Explorer 7.x, 8 eller 9, Mozilla Firefox 24. För att tjänsten ska fungera på avsett sätt rekommenderar vi att de ovan angivna webbläsarversionerna används.

Vi har haft som mål att tjänsten också ska gå att använda på mobila enheter, men vi kan inte garantera att kalendern fungerar på alla smarttelefoner. Datumen kan matas in i programmet utan kalender. För att säkerställa att allt fungerar som det ska rekommenderar vi att anmälan görs i god tid i förväg, t.ex. med en surfplatta eller vanlig dator.    

Problem eller störningar

 • Om ingen bekräftelse kommer till e-postadressen inom fem minuter efter att anmälan om ibruktagande skickats, försäkra dig om att e-postadressen angetts korrekt. Du kan bläddra igenom dina egna anmälningar i systemet och hämta bekräftelsen genom att identifiera dig.  
 • Om bekräftelsen innehåller felaktiga uppgifter, identifiera dig i tjänsten och rätta till dem.  Om fordonet redan tagits i bruk, kontakta närmaste ställe där bilbeskattning verkställs.
 • Om programmet ger en felanmälan, som hindrar dig från att skicka din anmälan till Skatteförvaltningen, ta då kontakt med närmaste ställe där bilbeskattning verkställs.

Anmälan ska lämnas på papper (kräver identifiering)

 • Webbläsaren eller apparaten inte stöder gränssnittet   
 • Det förekommer störningar i anmälningstjänsten eller det är problem med identifieringen  
 • Identifieringen inte lyckas på något annat sätt
 • Det inte går att ta emot bekräftelsen (försäkra dig dock om detta genom att identifiera dig i tjänsten och genom att bläddra i dina anmälningar)

Vid de flesta skattebyråer finns en kunddator där man kan fylla i sin elektroniska anmälan. Då görs anmälan genom identifiering i systemet på det sätt som nämnts ovan.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken