Anmälan om ibruktagande

För bilskattepliktiga fordon ska bilskatt betalas innan fordonet registreras eller tas i bruk i Finland. Fordonet kan användas tillfälligt skattefritt i trafik om en anmälan om ibruktagande har lämnats till Skatteförvaltningen.

Anmälan om ibruktagande kan göras elektroniskt för fordon som kommer att registreras i Finland.

Bekanta dig med anvisningarna på denna sida innan du gör anmälan elektroniskt. 

Gå till tjänsten

Elektronisk anmälan om ibruktagande ska göras

 • innan fordonet börjar användas i Finland, t.ex. när det förs in i landet
 • om avsikten är att registrera fordonet i Finland
 • om fordonet tas i bruk senare före registrering.

Ingen anmälan om ibruktagande behöver göras om fordonet framförs med något annat transportmedel.

Anmälan om ibruktagande kan inte göras elektroniskt, om avsikten inte är att registerera fordonet i Finland eller om det är fråga om någon annan situation med skattefri användning av fordon. Läs mera om tillfällig skattefri användning.

Förutsättningar för elektronisk anmälan om ibruktagande

 • fungerande nätförbindelse
 • giltig e-postadress (bekräftelsen av anmälan om ibruktagande skickas automatiskt till angiven e-postadress)
 • uppgifter om fordonet (märke, modell, tillverkningsnummer)
 • företagets namn, om fordonet ägs av ett företag.

Efter anmälan om ibruktagande

 • ska en bilskattedeklaration lämnas till Skatteförvaltningen inom fem dagar efter anmälan om ibruktagande (om inlämningsdagen infaller på en lördag eller helgdag, beräknar tjänsten automatiskt följande vardag då bilskattedeklarationen ska lämnas in)
 • får fordonet användas tillfälligt skattefritt i högst tre månader (tjänsten beräknar automatiskt den sista dagen), om bilskattedeklarationen avgetts inom fem dagar efter bekräftandet av anmälan om ibruktagande
 • upphör rätten att använda fordonet skattefritt senast på bilskattens förfallodag
 • upphör rätten att använda fordonet skattefritt också om bilskattedeklarationen eller beskattningen återkallas
 • ska den av Skatteförvaltningen bekräftade anmälan om ibruktagande finnas med i fordonet i läsbar form (som utskrift eller på en mobil enhet). Föraren ska på begäran visa upp bekräftelsen av anmälan om ibruktagande för trafikövervakande myndighet. Vi rekommenderar att bekräftelsen skrivs ut.

Andra villkor för användning av fordon

 • fordonet har en giltig registrering inom EES-området eller ett förflyttningstillstånd
 • fordonets trafikförsäkring gäller i Finland
 • fordonet är trafikdugligt i Finland. Mera information finns på www.trafi.fi.

Den som använder fordonet ska säkerställa att förutsättningarna för den skattefria användningen av fordonet föreligger.

Webbläsare som stöder webbtjänsten

Webbtjänster stöds av följande webbläsarprogram och deras versioner: Internet Explorer 7.x, 8 eller 9, Mozilla Firefox 24. För att tjänsten ska fungera på avsett sätt rekommenderar vi att de ovan angivna webbläsarversionerna används. Vi har haft som mål att tjänsten också ska gå att använda på mobila enheter.

Problem och störningar

 • Om ingen bekräftelse kommit till e-postadressen inom fem minuter efter att anmälan om ibruktagande skickats kan anmälan göras på nytt. Se till att e-postadressen angetts korrekt.
 • Om bekräftelsen innehåller felaktiga uppgifter, gör anmälan på nytt med korrekta uppgifter.

Anmälan om ibruktagande ska lämnas på papper vid närmasteskattebyrå om

 • webbläsaren eller den mobila enheten inte stöder tjänsten
 • det förekommer störningar i tjänsten
 • bekräftelsen inte kan tas emot på något annat sätt. 

På flera skattebyråer finns en kundterminal med vilken anmälan om ibruktagande kan lämnas in elektroniskt.

Skattebyråernas kontaktuppgifter och öppettider

Observera att du inte behöver besöka en skattebyrå om du fått en elektronisk bekräftelse av anmälan om ibruktagande och om fordonet har en giltig registrering inom EES-området och en trafikförsäkring.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken