I ett sammandrag som jag fick står det att min skatteåterbäring har använts till att betala arvsskatt. Varför?

En privatpersons inkomstskatteåterbäring för skatteåret 2019 används som betalning för förfallna skatter strax efter att beskattningen har slutförts. Dessutom används skatteåterbäringen till att betala skatter på deras förfallodag från och med den dag då beskattningen slutförs till och med den 4 dagen följande månad. Dagen då beskattningen slutförs är kundspecifik och är angiven i beskattningsbeslutet samt i MinSkatt.

Exempel: En privatpersons inkomstbeskattning för skatteåret 2019 slutfördes 26.6.2020. Arvsskattens förfallodag var 1.7.2020 och personen betalar arvsskatten på förfallodagen. Tidigare uppkomna skatteåterbäringar används dock för att betala arvsskatten 1.7 och personens egen inbetalning används som betalning för den följande arvsskatteraten, om sådana ännu finns kvar. Om det inte finns kommande arvsskatterater och inte heller några andra obetalda skatter, återbärs inbetalningen inom ungefär en vecka.

I MinSkatt ser du såväl information om att skatteåterbäringen har använts som att din egen inbetalning eventuellt har använts för att betala en kommande arvsskatterat. Dessutom får du uppgiften om att skatteåterbäringen använts i ett sammandrag som skapas i utgången av juli. Sammandraget levereras till dig antingen i MinSkatt eller per post.