Så här ser du i MinSkatt hur din skatteåterbäring har använts till dina obetalda skatter

 1. Klicka på fliken ”Genomförda betalningar och återbäringar”.

  Om din skatteåterbäring on har använts till fastighetsskatt visas uppgiften om användningen inte i MinSkatt, utan du får ett meddelande om detta per post.

 2. Om din skatteåterbäring har använts till obetalda skatter ser du det i tabellen ”Betalningar och återbäringar som använts för skatter”.

  • Det belopp av skatteåterbäringen som använts framgår av kolumnen ”Belopp som använts”. Jos återbetalning har använts till flera olika skatter visas användingen separat för varje skatts del.
  • Du får fram uppgifterna om användningen av återbäringen genom att klicka på länken ”Uppgifter om användning” i kolumnen ”Användning av en betalning eller återbäring”.
 3. I kolumnen ”Skatteslag” på fliken ”Användning för skatteslag” i vyn som öppnas ser du de skatter till vilka din skatteåterbäring har använts. I kolumnen ”Belopp som använts” ser du det belopp av din skatteåterbäring som har använts till obetalda skatter.

  • Om din skatteåterbäring har utmätts, står det ”Överföring till andra fordringar” i kolumnen ”Skatteslag”. I så fall ger utsökningsmyndigheten dig närmare information om hur din skatteåterbäring har använts. Observera att en eventuell utmätning kan genomföras när som helst tills skatteåterbäringen har betalats till dig.
 4. Genom att välja fliken ”Detaljerade uppgifter” ser du närmare uppgifter om användningen av din skatteåterbäring. Genom att klicka på länken i kolumnen ”Period” kan du granska skatteperiodens transaktioner.

 5. I tabellen ”Återbäringar som betalats till kunden” ser du de skatteåterbäringar som redan har betalats till dig.