Så här ser du i MinSkatt om din skatteåterbäring har använts till att betala skatter

Om du sedan tidigare har obetalda skatter eller skatter som förfaller efter att din beskattning slutförts används din skatteåterbäring till att betala dina skatter från och med dagen då din beskattning slutförs till och med den 4:e dagen i månaden som följer

 • till obetalda skatter genast efter att beskattningen slutförts och
 • till skatter som förfaller genast på förfallodagen.

Uppgifter om användningen av skatteåterbäringen ser du i MinSkatt genast när skatteåterbäringen har använts till att betala en skatt.

 1. Klicka på fliken ”Betalningar och återbäringar”.

 2. Om din skatteåterbäring har använts till att betala skatter ser du det i tabellen ”Betalningar och återbäringar som använts för skatter”.

  • Beloppet av skatteåterbäringen som använts framgår av kolumnen ”Belopp som använts”.
  • Du får fram uppgifterna om användningen av skatteåterbäringen genom att i kolumnen ”Användning av en betalning eller återbäring” klicka på länken ”Uppgifter om användning”.
 3. I kolumnen ”Skatteslag” på fliken ”Användning för skatteslag” ser du i vyn som öppnas de skatter till vilka din skatteåterbäring har använts. I kolumnen ”Belopp som använts" ser du beloppet av återbäringen som använts till att betala skatt.

  • Om din skatteåterbäring har utmätts, står det i kolumnen ”Skatteslag” ”Överföring till andra fordringar”. I så fall ger utsökningsmyndigheten dig närmare information om hur din skatteåterbäring har använts. Observera att en eventuell utmätning kan genomföras när som helst tills skatteåterbäringen har utbetalats till dig.
 4. Genom att välja fliken ”Detaljerade uppgifter” ser du närmare uppgifter om användningen av din skatteåterbäring. Genom att klicka på länken i kolumnen ”Period” kan du granska skatteperiodens transaktioner.