Betalning av skatteåterbäring till dödsbo

Dödsboets skatteåterbäring betalas in på dödsboets bankkonto om Skatteförvaltningen känner till kontonumret. I annat fall betalas återbäringen via OP i form av en betalningsanvisning. Skatteförvaltningen kan inte fördela skatteåterbäringen på delägarna i dödsboet.

Anmäl dödsboets kontonummer till Skatteförvaltningen

Det lönar sig inte att avsluta dödsboets bankkonto innan beskattningen för dödsåret har slutförts och den eventuella skatteåterbäringen betalats ut.

Om dödsboets kontonummer är giltigt men Skatteförvaltningen inte känner till det, ska banken bekräfta uppgiften t.ex. med en kopia av dödsboets kontoutdrag för att du ska kunna lämna in din anmälan. Du kan också fylla i andra sidan av blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer (7926r). Du behöver bankens bekräftelse på blanketten.

Kontrollera också datumet när du senast ska anmäla ett kontonummer som saknas eller har ändrats för skatteåterbäringen för 2019. Datumen finns på sidan Till vilket konto betalas skatteåterbäringen. Observera att på en pappersblankett ska anmälan göras i god tid.

Om dödsboet inte har ett bankkonto behövs det fullmakt

Om dödsboet inte har något gällande bankkonto, kan en person som dödsboet har befullmäktigat anmäla ett kontonummer till Skatteförvaltningen med blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer (7926r).

När du har fått fullmakt från dödsbodelägarna, fyll i dina egna uppgifter och ditt kontonummer på blanketten.

Länk till blanketten

  • utredning om dödsbodelägarna
  • fullmakt från varje delägare
  • kopia av bouppteckningsinstrumentets delägarförteckning
  • styrkt kopia av delgivet och godkänt testamente, om den avlidne hade upprättat ett testamente
  • styrkta kopior av ämbetsbetyg med uppgifter om dödsboets delägare (släktutredning), om bouppteckningen ännu inte förrättats.

Som fullmakt kan du använda den fullmakt som följer som bilaga till blankett 7926r eller separata fullmakter med motsvarande uppgifter. Bankernas egna fullmakter för att förvalta dödsbons bankärenden duger inte som fullmakt för att anmäla kontonummer.

Momsskyldiga eller begränsat skattskyldiga dödsbon anmäler kontonumret i MinSkatt

Dödsbon som är registrerade som momsskyldiga och begränsat skattskyldiga dödsbon ska anmäla kontonumret för utbetalning av skatteåterbäringar elektroniskt i MinSkatt. Dessa dödsbon kan anmäla kontonumret med en pappersblankett endast av särskilda skäl.

Ett dödsbo loggar in i tjänsten med en Katso-kod. Den som anmäler dödsboets kontonummer ska ha behörighet som företagets huvudanvändare, sekundära huvudanvändare eller behörigheten MinSkatt för företag. Du kan skapa en Katso-kod på adressen yritys.tunnistus.fi

Återbäring som betalas ut som betalningsanvisning

Om Skatteförvaltningen inte har dödsboets kontonummer, betalas skatteåterbäringen i form av en betalningsanvisning via OP. Återbäringar som underskrider 15 euro betalas som betalningsanvisning endast på din begäran.

Banken skickar ett meddelande om betalningsanvisningen till den adress som Skatteförvaltningen har i sina kunduppgifter. För att få en betalningsanvisning ska du ha en adress i Finland.

När du har fått avin om betalningsanvisningen kan du inom 28 dagar från datumet i betalningsanvisningen lösa in skatteåterbäringen på vilket som helst av OP-Gruppens kontor i Finland. Andelsbankerna tar ut en inlösningsavgift enligt sina servicetariffer. Närmare instruktioner om att lösa in skatteåterbäringen får du i betalningsanvisningen som banken skickar.

Om skatteåterbäringen överstiger 1 700 euro betalas den inte ut i form av betalningsanvisning. Då betalar vi ut skatteåterbäringen endast på ett bankkonto.

Läs även bankens instruktioner om hur betalningsanvisningen, dvs. penningförsändelsen kan tas ut (www.op.fi)

Andelsbankens kontor (www.op.fi)