Betalning av skatteåterbäring till dödsbo

Dödsboets skatteåterbäring betalas in på dödsboets bankkonto om Skatteförvaltningen känner till kontonumret. I annat fall betalas återbäringen via Nordea i form av en betalningsanvisning. Skatteförvaltningen kan inte fördela skatteåterbäringen på delägarna i dödsboet.

Kontrollera också datumet när du senast ska anmäla ett kontonummer som saknas eller har ändrats för skatteåterbäringen för 2021. Datumen finns på sidan Till vilket konto betalas skatteåterbäringen. Observera att på en pappersblankett ska anmälan göras i god tid.

Anmäl dödsboets kontonummer till Skatteförvaltningen

Det lönar sig inte att avsluta dödsboets bankkonto innan beskattningen för dödsåret har slutförts och den eventuella skatteåterbäringen betalats ut.

Om dödsboets kontonummer är giltigt men Skatteförvaltningen inte känner till det, ska banken bekräfta uppgiften t.ex. med en kopia av dödsboets kontoutdrag för att du ska kunna lämna in din anmälan. Du kan också fylla i andra sidan av blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer (7926r). Du behöver bankens bekräftelse på blanketten.

Om dödsboet inte har ett bankkonto behövs det fullmakt

Om dödsboet inte har något gällande bankkonto, kan en person som dödsboet har befullmäktigat anmäla ett kontonummer till Skatteförvaltningen med blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer (7926r).

När du har fått fullmakt från dödsbodelägarna, fyll i dina egna uppgifter och ditt kontonummer på blanketten.

Länk till blanketten

  • utredning om dödsbodelägarna
  • fullmakt från varje delägare
  • kopia av bouppteckningsinstrumentets delägarförteckning
  • styrkt kopia av delgivet och godkänt testamente, om den avlidne hade upprättat ett testamente
  • styrkta kopior av ämbetsbetyg med uppgifter om dödsboets delägare (släktutredning), om bouppteckningen ännu inte förrättats.

Som fullmakt kan du använda den fullmakt som följer som bilaga till blankett 7926r eller separata fullmakter med motsvarande uppgifter. Bankernas egna fullmakter för att förvalta dödsbons bankärenden duger inte som fullmakt för att anmäla kontonummer.

Momsskyldiga eller begränsat skattskyldiga dödsbon anmäler kontonumret i MinSkatt

Dödsbon som är registrerade som momsskyldiga och begränsat skattskyldiga dödsbon ska anmäla kontonumret för utbetalning av skatteåterbäringar elektroniskt i MinSkatt. Dessa dödsbon kan anmäla kontonumret med en pappersblankett endast av särskilda skäl.

Anmäl kontonumret i MinSkatt

Ett dödsbo loggar in i tjänsten med

  • en Katso-kod (till och med 30.4.2021)
  • personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, när du använder Suomi.fi-fullmakter.

När den som anmäler dödsboets kontonummer med en Katso-kod ska ha behörighet som företagets huvudanvändare, sekundära huvudanvändare eller behörigheten MinSkatt för företag. 

Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Återbäring som betalas ut som betalningsanvisning

Om Skatteförvaltningen inte har dödsboets kontonummer, betalas skatteåterbäringen i form av en betalningsanvisning via Nordea. Återbäringar som underskrider 15 euro betalas som betalningsanvisning endast på din begäran.

Banken skickar ett meddelande om betalningsanvisningen till den adress som Skatteförvaltningen har i sina kunduppgifter. För att få en betalningsanvisning ska du ha en adress i Finland.

När du har fått avin om betalningsanvisningen kan du lösa in skatteåterbäringen på ett av Nordeas kontor som erbjuder kassatjänster i Finland. Du ska lösa in återbäringen inom 28 dagar från datumet i betalningsavin. Närmare instruktioner om att lösa in skatteåterbäringen får du i betalningsanvisningen som banken skickar.

Om återbäringsbeloppet överstiger 1 700 euro betalar Skatteförvaltningen in beloppet i första hand enbart på kontot. Återbäringen betalas som betalningsanvisning enbart om du ber om det.