Exempel: användning av skatteåterbäring för arvsskatt

I detta exempel har kunden arvsskatt att betala 1.7 och skatteåterbäringens utbetalningsdag är 3.8.

Se vad som händer när kunden betalar arvsskatt på förfallodagen 1.7 även om skatteåterbäringen används till att betala skatten.

 • 1

  Din beskattning slutförs i juni

 • I detta exempel får du ett beskattningsbeslut enligt vilket du får 1 000 euro i skatteåterbäring som betalas ut 3.8.

 • 2

  Arvsskattens förfallodag är 1.7

 • Du ser arvsskattens belopp och förfallodagar i ditt beskattningsbeslut

  I detta exempel måste du betala 600 euro i arvsskatt. Förfallodagen är 1.7.

 • 3

  Din skatteåterbäring används 1.7 som betalning för arvsskatten

 • Din skatteåterbäring används 1.7 till att betala arvsskatten även om du betalade skatten på förfallodagen

  Arvsskatten som förfaller 1.7 (600 euro) blir betald i sin helhet med skatteåterbäringen. Därefter återstår det 400 euro i skatteåterbäring. Detta belopp återbetalas till dig på skatteåterbäringens utbetalningsdag, dvs. 3.8.

 • 4

  Din inbetalning används till följande arvsskatterat

 • Om du inte har kommande arvsskatterater återbetalas inbetalningen inom en vecka.
 • 5

  Av sammandraget framgår om din skatteåterbäring har använts

 • Du ser sammandraget i MinSkatt genast i början av september

  Du får sammandraget också per post om du inte har tagit i bruk elektroniska Suomi.fi-meddelanden.
 • 6

  Skatteåterbäringen betalas ut 3.8

 • Den återstående skatteåterbäringen är 400 euro

  Efter att din skatteåterbäring 1.7 användes till att betala arvsskatten återstår det 400 euro. Detta belopp får du på kontot 3.8.

Sidan har senast uppdaterats 13.12.2022