Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

Jag trodde att jag hade betalat kvarskatt, men inbetalningen hade använts till förskottsskatt. Varför?

Referensnumret för kvarskatt är ett gemensamt referensnummer för alla dina inkomstskatter (också för förskottsskatt och tilläggsförskott). Det belopp som du har betalat med referensnumret används till den inkomstskatt som förfaller först till betalning.

Exempel: Om du till exempel måste betala förskottsskatt 24.6 och 23.7 och förfallodagen för din kvarskatt är 1.8 används den inbetalning som du gjort med referensnumret för inkomstskatt till att betala förskottsskatterna för juni och juli och först därefter till att betala kvarskatten.