Jag hann inte skriva ned betalningsuppgifterna från MinSkatt innan serviceavbrottet började och nu kan jag inte betala kvarskatten. Vad händer nu?

Du kan inte få betalningsuppgifterna för kvarskatten från MinSkatt eller Skatteförvaltningens servicetelefon under serviceavbrottet . Du har fått betalningsuppgifterna med beskattningsbeslutet som postats till dig om du inte har tagit i bruk de elektroniska suomi.fi-meddelandena.

Om du nu har att betala den andra kvarskatteraten kan du använda samma referensnummer och Skatteförvaltningens kontonummer som du använde när du betalade den första raten. Betalningsuppgifterna som du använde när du betalade den första raten hittar du exempelvis i din nätbank. Om du betalar kvarskatten för sent, ackumuleras det dröjsmålsränta genast från och med 2.11. Du kan vid behov räkna ut beloppet på dröjsmålsräntan exempelvis med ränteräknaren på skatt.fi.