När jag betalar skatt i nätbanken får jag ett meddelande att betalningen styrts till OP:s konto. Kontonumret visas inte på giroblanketten. Kommer betalningen fram?

Din betalning kommer fram även om nätbanken styr betalningen till OP:s konto. OP:s konto är giltigt till och med 30.11.2020.

OP:s kontonummer saknas på giroblanketten på grund av att avtalet om statens betalningstransaktioner med OP upphör 30.11.2020. OP:s kontonummer slopas i år stegvis från alla de beslut och brev som Skatteförvaltningen sänder.

När du betalar i nätbanken kan tjänsten tills vidare ännu automatiskt styra betalningen till Skatteförvaltningens OP-konto även om du som mottagarens kontonummer har angett det Skatteförvaltningens kontonummer på Nordea eller Danske Bank som står på giroblanketten.

Du kan betala på OP:s konto som vanligt till och med 30.11.2020. Se till att du tar bort OP:s kontonummer till exempel från din nätbanks betalningsunderlag från och med 1.12.2020.

Anvisningar till att betala olika skatter: Betalning av skatter – privatperson