Jag fick ett sammandrag där det står att min skatteåterbäring har använts till att betala mina skatter. Vad innebär det?

Du har i sammandraget fått ett meddelande om användningen av skatteåterbäringen till att betala skatter. Sammandraget kan läsas i MinSkatt.

Om din beskattning har slutförts exempelvis i augusti och du har skatteåterbäring på kommande i oktober har återbäring använts till att betala dina skatter från och med dagen då din beskattning slutförts till och med den 4:e dagen i månaden som följer. Dagen då din beskattning slutförs visas i ditt beskattningsbeslut och i MinSkatt. I MinSkatt kan du även läsa om användningen av din skatteåterbäring. Läs anvisningen: Så här ser du om din skatteåterbäring har använts till att betala skatter.

Skatteåterbäringen används till att betala skatter som du har obetalda sedan tidigare genast på den dag då beskattningen slutförs och till skatter som förfaller till betalning på deras förfallodag, även om du betalar skatten på förfallodagen. Det vill säga om din beskattning har slutförts exempelvis 10.10 har din skatteåterbäring 10.10 använts till skatter som du har obetalda sedan tidigare och till skatter på eget initiativ som förfaller till betalning 14.10 och till förskottsskatt 23.10, om du har haft dessa skatter att betala. Du får ett meddelande om dessa i sammandraget för oktober vilket visas i MinSkatt från och med 1.11.

Utöver dessa används skatteåterbäringen ännu till att betala arvs-eller gåvoskatter som förfaller 1.11, om du har dessa skatter att betala. Om detta får du ett meddelande först i det följande sammandraget som visas i MinSkatt från och med 1.12.

Vad om min skatteåterbäring har använts till att betala en skatt som jag också själv betalade?

Om du betalade din skatt på förfallodagen och om din skatteåterbäring användes till att betala samma skatt, återbetalas din egen inbetalning till dig inom cirka en vecka. Detta förutsätter dock att du inte har andra förfallna skatter sedan tidigare eller kommande rater av samma skatteslag att betala och att Skatteförvaltningen har ditt kontonummer.

Om det är fråga om en betalning av skatter på eget initiativ påverkar den återbäringstidpunkt och den återbäringsgräns som du har valt i MinSkatt återbetalningen av din egen inbetalning och tidpunkten för den. Läs mer om hur återbäring av skatter på eget initiativ betalas ut. Om dina inställningar i MinSkatt är sådana att din betalning för skatter på eget initiativ blir och väntar på kommande skatter kan du vid behov ansöka om att få det belopp som du betalat tillbaka. Läs anvisningen: Så här ansöker du om återbäring av en egen inbetalning i MinSkatt.

Följ alltid upp din situation i MinSkatt.