Jag betalade skatten på förfallodagen men efter förfallodagen påminner MinSkatt att skatten är obetald. Varför?

Betalningarna kan registreras i MinSkatt med flera dagars dröjsmål under veckor med söckenhelger (exempelvis julen). Då kan MinSkatt påminna om en obetald skatt även om skatten betalats i tid. Påminnelsen är i detta fall ogrundad. Kontrollera dock att påminnelsen inte gäller exempelvis dina tidigare förfallna skatter.