Betala i MinSkatt

Du kan betala dina skatter som nätbetalning via MinSkatt. Läs anvisningen Så här betalar du skatter i MinSkatt.

Logga in i MinSkatt exempelvis med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Om du är vårdnadshavare kan du se dina minderåriga barns uppgifter i din egen MinSkatt.

När du betalar via MinSkatt överförs uppgifterna om betalningen automatiskt till betalningsunderlaget i nätbanken. Betalningsdagen är då alltid den innevarande dagen och inte kan ändras.

Obs! I MinSkatt kan du inte betala belopp som understiger 0,65 euro. Om du exempelvis har betalat en skatt först en eller ett par dagar efter förfallodagen, har det ackumulerats dröjsmålsränta på skatten. Då kan det i MinSkatt visas ett belopp på under 0,65 euro att betala. Du kan betala beloppet genom att lägga det till din nästa inbetalning av samma skatteslag. Obetalda skatter under 10 euro går inte till indrivning.

Du kan för närvarande se de flesta av dina skatter och deras betalningsstatus i MinSkatt. Fastighetsskatten och överlåtelseskatten visas i MinSkatt först från och med november 2019.

Gå till MinSkatt