Tillgänglighet för Enter-portalen

I detta tillgänglighetsutlåtande beskrivs det hur lagen om tillhandahållande i Enter-portalen, vilka brister det finns i tillgängligheten på webbplatsen och hur du kan ge respons till oss om tillgänglighetsproblem.

Skatteförvaltningen ansvarar för denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgängligheten som förekommer på webbplatsen beskrivs nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan kontakta oss med ett onlineformulär.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte har fått något svar inom 14 dagar, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000

Detaljerad information om webbplatsens tekniska tillgänglighet

Enter-portalen är inte än till alla delar tillgänglig.

Följande innehåll eller funktioner är inte tillgängliga:

 • Rubrikerna på webbplatsen har inte till alla delar strukturerats med beskrivande rubriker eller en logisk rubrikhierarki (WCAG 2.4.6)
 • En del av etiketterna i namn innehåller så mycket extra information att hjälpmedlen har svårt att identifiera vilken komponent det handlar om (WCAG 2.5.3)
 • Webbplatsen har länkar vars namn inte motsvarar syftet eller som inte med koder har kopplats ihop med den information som kontexten visar (WCAG 2.4.4, WCAG 1.3.1)
 • Det har inte definierats en roll, ett värde eller ett beskrivande namn som kan läsas med en skärmläsare för alla komponenter på webbplatsen (WCAG 4.1.2)
 • Det finns brister i hur språken har märkts ut (WCAG 3.1.1)
  Det finns text på sidan som har för låg kontrast i förhållande till bakgrunden (WCAG 1.4.3)
 • Det finns komponenter på sidan där färg används som enda sättet att indikera ett fel (WCAG 1.4.1)
 • Webbplatsen har interaktiva komponenter som inte får ett synligt fokus (WCAG 2.4.7)
  Webbplatsen har delar där fokusordningen inte är helt logisk, vilket kan leda till att speciellt användare av skärmläsare blir förbryllade (WCAG 2.4.3)
 • Det finns vissa funktioner på blanketterna som inte kan utföras med endast tangentbordet (WCAG 2.1.1)
 • I en del av felaktigt ifyllda fält ges inte tillräcklig information om felet som har uppstått eller handledning för att korrigera felet (WCAG 3.3.1, WCAG 3.3.3)

Tillgänglighetsbrister i Enter-portalen korrigeras under år 2023.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Tillgänglighetsutlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Enter-portalen har publicerats den 1 mars 2023.

Enter-portalen har lagts till den 28 februari 2023.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019
Webbsidor om tillgänglighetskrav

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2024