Lämnandet av ansökningar om dataanvändningstillstånd i e-tjänsten avbryts – anmälningarna fortsätter på normalt sätt

9.10.2023

Det finns en egenskap i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst som försvårar lämnandet av ansökan om dataanvändningstillstånd. Därför rekommenderar Inkomstregisterenheten att kreditgivarna inte lämnar elektroniska ansökningar om dataanvändningstillstånd i e-tjänsten innan problemet kan lösas.

Problemet beror på en för liten maximal teckenlängd i de öppna svarsfälten och att det därför inte är möjligt att lämna uttömmande svar. Korrigeringen görs så snabbt som möjligt: målet är att vi har löst problemet senast den 25 oktober 2023.

Inkomstregisterenheten beklagar situationen. Vi informerar kreditgivarna genast när vi igen kan rekommendera att ansökningar om dataanvändningstillstånd lämnas i e-tjänsten. Användningen av registrets uppgifter inleds den 1 april 2024.

Anmälan som lämnare av uppgifter fortsätter normalt i e-tjänsten – tidsgränsen för anmälan är den 30 november 2023.

Sidan har senast uppdaterats 9.10.2023