Testningen av förfrågan om uppgifter har inletts

1.9.2023

Intressentgruppstestningen för förfrågan av uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret har inletts den 1 september 2023. I testningen deltar i det här skedet de organisationer som kan använda uppgifterna ur det positiva kreditupplysningsregistret vid kreditgivning till konsumenter från och med den 1 april 2024.

Vi har på vår webbplats publicerat gränssnittsadressen för testmiljön för förfrågan av utdrag ur kreditupplysningsregistret. Myndigheter och kreditupplysningsföretag får gränssnittsadresserna för testmiljön i samband med att anmälan behandlas.

Anmälan till testning

Organisationerna kan fortfarande anmäla sig till testningen av förfrågan av uppgifter i Enter-portalen. Också anmälan till testning av anmälan av uppgifter fortsätter.

Om din organisation tänker delta i båda testningarna kan du anmäla organisationen till båda på en gång. Du får närmare anvisningar om registrering till portalen, hur användare läggs till, hur anmälan om inledning av testning fylls i samt om övriga funktioner i portalen i bruksanvisningen för Enter-portalen.

Certifikat för förfrågan om uppgifter

Olika certifikat används för anmälan och förfrågan av uppgifter. Även om organisationen tidigare har hämtat ett certifikat för testning av anmälan av uppgifter måste ett separat certifikat hämtas för testningen av förfrågan av uppgifter.

Testcertifikatet måste hämtas inom 14 dygn efter att den tekniska kontaktpersonen har mottagit informationen som behövs för att hämta certifikatet. Om testcertifikatet inte hämtas i tid går det att begära ett nytt certifikat med kontaktblanketten i Enter-portalen.

Testdata

Projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret har skapat testdata för testningen av förfrågan av uppgifter. Vi har skapat mångsidiga inkomstuppgifter såsom löneuppgifter, förmånsuppgifter och kreditupplysningar samt annan bakgrundsinformation för de testkunder som delas ut till intressentgrupperna och används gemensamt. Du hittar testdata och en beskrivning av dem i den Excel-fil som finns som bilaga till meddelandet Behöver du testdata för förfrågan av uppgifter? i Enter-portalen.

Om ni för testningen behöver sådana testkunder som har inkomstuppgifter och som endast används av er kan ni begära sådana med kontaktblanketten i Enter-portalen. Vi kan för varje intressentgrupp skapa 10 nya testkunder som bara används av intressentgruppen i fråga.

Tidpunkten för publiceringar av testmiljön och driftsavbrotten har ändrats

Systemet för det positiva kreditupplysningsregistret utvecklas kontinuerligt och en ny version av systemet publiceras i testmiljön för intressentgrupper med två veckors mellanrum. I fortsättningen publiceras de nya systemversionerna och är det driftsavbrott i tjänsten som anknyter till detta på tisdagar kl. 13–17 under de veckor som har udda veckonummer.

Läs mer om den nya tidsplanen för driftsavbrotten och publiceringen av versioner på sidan Versionspubliceringar och leveransbeskrivningar.

Evenemang för intressentgrupper under hösten

Projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret ordnar infomöten för intressentgrupperna under hösten 2023. Läs mer om evenemangen i nyheten Intressentgruppsevenemang om testning och anmälan av uppgifter under hösten 2023.

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2023