Testningen av anmälan av uppgifter pågår

1.6.2023

Intressentgruppstestningen av anmälan av uppgifter har framgångsrikt inletts den 2 maj 2023. I det här skedet är det aktörerna i det första fasen av det positiva kreditupplysningsregistret som testar anmälan av uppgifter. Även om den officiella anmälningstiden har gått ut är det fortfarande möjligt att anmäla sig till testningen i Enter-portalen. Organisationen kan på samma gång anmäla sig både för testning av anmälan och testning av förfrågan av uppgifter om organisationen tänker delta i vardera.

För att organisationen ska kunna anmäla sig till testningen måste först en representant för organisationen registrera sig som administratör i portalen. Efter registreringen fyller administratören i anmälan om inledning av testning. I bruksanvisningen för Enter-portalen finns närmare anvisningar om registrering till portalen, hur användare läggs till, hur anmälan om inledning av testning fylls i och om övriga funktioner i portalen.

Den 2 maj 2023 har det på registrets webbplats publicerats vanliga frågor, det vill säga frågor som intressentgrupperna har skickat om intressentgrupptestningen. Kontakta projektet med kontaktblanketten i Enter om du inte hittar svar på dina egna frågor.

På webbplatsen finns också adresserna för testmiljöns gränssnitt.

En enda anmälan både för testning av anmälan av uppgifter och testning av förfrågan av uppgifter

Om organisationen testar både anmälan av uppgifter och förfrågan av uppgifter kan den anmäla sig på en gång för båda faserna av testningen. Om organisationen redan har anmält sig till testningen av anmälan av uppgifter och förfrågan av uppgifter före augusti 2023 behöver organisationen inte längre separat anmäla sig till testningen av förfrågan av uppgifter på hösten.

Olika certifikat används för anmälan och förfrågan av uppgifter. Till de organisationer som anmäler sig både till testningen av anmälan av uppgifter och testningen av förfrågan av uppgifter skickas först endast de uppgifter med vilka organisationen kan hämta testcertifikatet som används vid testningen av anmälan av uppgifter. De uppgifter som behövs för att hämta testcertifikatet för förfrågan av uppgifter skickas separat till den tekniska kontaktpersonen under augusti.

Testningen av förfrågan av uppgifter börjar den 1 september 2023. Om organisationen under registrets första fas endast testar förfrågan av uppgifter är anmälningstiden för testningen 1–31.8.2023. Projektet behandlar anmälningarna om inledning av testning inom två veckor.

Kommunikation i Enter-portalen under testningen

Projektet informerar under testningens lopp om aktuella frågor i Enter. Det lönar sig för testarna att följa med den information som publiceras i Enter.

I Enter ges det information om driftsavbrott som följer publiceringsschemat, eventuella oförutsedda avbrott i testmiljön och andra kritiska situationer. Dessutom ges det information om andra aktuella testärenden, såsom leveransbeskrivningar för nya versioner som publiceras och fel som observerats.

Nya versioner som publiceras i testmiljön för intressentgrupper

Systemet för det positiva kreditupplysningsregistret utvecklas kontinuerligt och därför publiceras det en ny version av testmiljön för intressentgrupper varannan onsdag, på de veckor som har udda veckonummer. Testmiljön för intressentgrupper har ett driftsavbrott kl. 8–12 de dagar då den nya versionen publiceras. Driftsavbrottet kan också ta slut tidigare.
En leveransbeskrivning skapas för de nya versionerna som publiceras och i den beskrivs nya funktioner, utförda korrigeringar och kända brister.

Granska leveransbeskrivningarna och de planerade driftsavbrotten

Evenemang som gäller intressentgruppstestning ordnas i juni

Nästa evenemang som gäller intressentgruppstestning ordnas på finska den 15 juni kl. 14.00–15.30 och på engelska den 20 juni kl. 14.00–15.30. Inbjudningarna till evenemangen skickas via sändlistan för intressentgrupper till de aktörer som deltar i registrets första fas. Om du inte tidigare har varit med på projektets sändlista och vill delta i evenemangen kan du skicka e-post till oss på adressen luottotietorekisteri (at) vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2023